ZEBRANIA I KONSULTACJE

Spotkania z rodzicami

12 września 2017 – Zebranie wychowawców z rodzicami kl. I-III g.17.00-18.00; kl. IV-VII g.18.00-19.00
24 października 2017 – Konsultacje z wychowawcą oraz nauczycielami – g. 17.00-19.00
28 listopada 2017 – Zebranie wychowawców z rodzicami kl. I-III g.17.00-17.45; kl. IV-VII g.17.45-18.30 oraz konsultacje z nauczycielami – g. 17.45-19.00
19 grudnia 2017 – Konsultacje z wychowawcą oraz nauczycielami – g. 17.00-19.00  
30 stycznia 2018 – Zebranie wychowawców z rodzicami kl. I-III g.17.00-17.45; kl. IV-VII g.17.45-18.30 oraz konsultacje z nauczycielami – g. 17.45-19.00
27 lutego 2018 – Konsultacje z wychowawcą oraz nauczycielami – g. 17.00-19.00  
27 marca 2018 – Zebranie wychowawców z rodzicami kl. I-III g.17.00-17.45; kl. IV-VII g.17.45-18.30 oraz konsultacje z nauczycielami – g. 17.45-19.00
24 kwietnia 2018 – Konsultacje z wychowawcą oraz nauczycielami – g. 17.00-19.00  
29 maja 2018 – Zebranie wychowawców z rodzicami kl. I-III g.17.00-17.45; kl. IV-VII g.17.45-18.30 oraz konsultacje z nauczycielami – g. 17.45-19.00

 

Klasyfikacja – I półrocze
05.12.2017 – Rada Pedagogiczna Prognozująca
08.12.2017 – Poinformowanie uczniów oraz rodziców o przewidywanych ocenach z nauki i zachowania za I półrocze oraz poinformowanie rodziców o zagrożeniach: nieklasyfikowaniem, oceną niedostateczną z przedmiotu i obniżonej ocenie z zachowania
05.01.2018 – Ostateczny termin wystawienia ocen
09.01.2018 – Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna
30.01.2018 – Rada Pedagogiczna podsumowująca I półrocze
Klasyfikacja – II półrocze
15.05.2018 – Poinformowanie uczniów oraz rodziców o przewidywanych rocznych ocenach z nauki i zachowania oraz ostateczny termin poinformowania rodziców o zagrożeniach: nieklasyfikowaniem, oceną niedostateczną
15.05.2018 – Rada Pedagogiczna Prognozująca
12.06.2018 – Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych
15.06.2018 – Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna
22.06.2018 – Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2017/2018