ZEBRANIA I KONSULTACJE

Spotkania z rodzicami 2018/2019

18 września 2018 (wt.)

– Zebranie wychowawców z rodzicami kl. I-III g.17.00-18.30; kl. IV-VIII g.18.00-19.30

30 października 2018 (wt.)

– Konsultacje z wychowawcą oraz nauczycielami kl. I – VIII – g. 17.00-19.00

27 listopada 2018 (wt.)

– Konsultacje z wychowawcą oraz nauczycielami kl. I – VIII – g. 17.00-19.00

18 grudnia 2018 (wt.)

– Konsultacje z wychowawcą oraz nauczycielami kl. I – VIII – g. 17.00-19.00

22 stycznia 2019 (wt.)

– Zebranie wychowawców z rodzicami kl. I-III g.17.00-18.00;
kl. IV-VIII g.18.00-19.00 oraz konsultacje z nauczycielami – g. 17.30 -18.30

26 marca 2019 (wt.)

– Konsultacje z wychowawcą oraz nauczycielami kl. I – VIII – g. 17.00-19.00

7 maja 2019 (wt.)

– Zebranie wychowawców z rodzicami kl. I-III g.17.00-18.00;
kl. IV-VIII g.18.00-19.00 oraz konsultacje z nauczycielami – g. 17.30 -18.30

21 maja 2019 (wt.)

– Konsultacje z wychowawcą oraz nauczycielami kl. I – VIII – g. 17.00-19.00

Klasyfikacja – I półrocze 2018/2019

18.12.2018 (wt.)

– Rada Pedagogiczna Prognozująca

do 20.12.2018 (czw.)

– Poinformowanie uczniów oraz rodziców o przewidywanych ocenach z nauki
i zachowania za I półrocze oraz poinformowanie rodziców o zagrożeniach: nieklasyfikowaniem, oceną niedostateczną z przedmiotu i obniżonej ocenie z zachowania

18.01.2019 (pt.)

– Ostateczny termin wystawienia ocen

22.01.2019 (wt.)

– Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna

19.02.2019 (wt.)

– Rada Pedagogiczna podsumowująca I półrocze

Klasyfikacja – II półrocze 2018/2019

do 13.05.2019 (pn.)

– Poinformowanie uczniów oraz rodziców o przewidywanych rocznych ocenach z nauki
i zachowania oraz ostateczny termin   poinformowania rodziców o zagrożeniach: nieklasyfikowaniem, oceną niedostateczną

14.05.2019 (wt.)

– Rada Pedagogiczna Prognozująca

12.06.2019 (śr.)

– Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych

14.06.2019 (pt.)

– Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna

21.06.2019 (pt.)

– Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2018/2019