ZDJĘCIA SZKOŁY I KLAS

➡ Ulica Gliniana – do 1945 roku była to Lehmgrubenstrasse, pozostałość po drodze wiejskiej, wzdłuż której rozciągała się wieś Glinianki, czyli Lehmgruben, przyłączona do miasta w 1868 roku. Nazwa niemiecka i polska pochodzą od nazwy miejsca, w którym wydobywano glinę (Lehm – glina, Lehmgrube – dosł. dół gliny) – znajdowało się ono na terenie wsi, choć dokładnie nie wiadomo gdzie. O pierwotnym charakterze ulicy przypomina jej kręty przebieg. Próby uregulowania w trakcie zabudowywania ulicy powiodły się tylko częściowo.

 

 

➡ OBIEKTY SPORTOWE

Budowa nowoczesnego boiska – zdjęcia z dnia 13.11. 2009
Przebudowa i rozbudowa bloku sportowego – zdjęcia z dnia 5.11. 2010

➡ SALE LEKCYJNE, GABINETY SPECJALISTYCZNE, AULA, SALA DO GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ ORAZ SZKOLNE KORYTARZE

« 1 z 2 »