ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 2015/2016 ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE 2015/2016
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE – rok szkolny 2017/2018
Zajęcia pozalekcyjne

  NAZWA ZAJĘĆ KLASY DZIEŃ TYGODNIA GODZINA NR LEKCJI SALA NAUCZYCIEL PROWADZĄCY
1 Koło historyczne 5a,5b poniedziałek 13.45 – 14.30 7 19 MAŁGORZATA TRUDZIK
2 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego 4b,4c poniedziałek 13.45 – 14.30 7 4 JOANNA BELKA
3 Koło – Potyczki … z językiem polskim 6a,6b poniedziałek 13.45 – 14.30 7 17 MAGDALENA MŁODOŻENIAK
4 Koło regionalne 1-3 poniedziałek 13.45 – 14.30 7 25 BEATA JAROSZKIEWICZ
5 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki 4a,4c poniedziałek 13.45 – 14.30 7 11 DAMIAN KALICKI
6 Koło informatyczne 4-5 poniedziałek 13.45 – 14.30 7 18 URSZULA KOPACZEK
7 Koło informatyczne 6-7 poniedziałek 14.35 – 15.20 8 18 URSZULA KOPACZEK
8 ZAJĘĆ REKREACYJNO – SPORTOWYCH –  fitness 4-5-6 poniedziałek 14.35 – 15.20 8 DSG TOMASZ DYDUCH
9 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego 4-5 poniedziałek 14.35 – 15.20 8 15 KAROLINA TOMALA-CIASTOCH
10 Koło – j. angielski 5-6 poniedziałek 14.35 – 15.20 8 22 MAGDALENA PADUCH
11 Koło szachowe 4-7 poniedziałek 14.35 – 15.20 8 11 ALINA NOWAK
12 SKS (ch) 4a,4b,4c poniedziałek 14.35 – 15.20 8 DSG MAREK BOLEK
13 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki 5a,6b,7a poniedziałek 15.25 – 16.10 9 14 MAŁGORZATA SKAŁACKA
14 Koło szachowe 4-8 poniedziałek 15.20 – 16.00 9 11 ALINA NOWAK
15 SKS (ch) 5-7 poniedziałek 15.25 – 16.10 9 DSG MAREK BOLEK
16 Koło plastyczne 3-4 poniedziałek 14.35-15.20 8 4 AGNIESZKA OWSIANIK – GARNCAREK
17 Koło plastyczne 7 poniedziałek 15.25 – 16.10 9 4 AGNIESZKA OWSIANIK – GARNCAREK
18 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – edukacja wczesnoszkolna 3b wtorek 8.50 – 9.35 2 5 BEATA JAROSZKIEWICZ
19 Koło – Czytanie ze zrozumieniem 1-3 wtorek 12.50 – 13.35 6 26 EWA KINZEL
20 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – edukacja wczesnoszkolna 2a wtorek  13.45 – 14.30 7 26 EWA KINZEL
21 SKS – siatkówka (dz) 4-5 wtorek  13.45 – 14.30 7 DSG TOMASZ DYDUCH
22 Koło – gry i zabawy w j. angielskim 1-3 wtorek  13.45 – 14.30 7 23 KAROLINA TOMALA-CIASTOCH
23 Koło – j. włoski 2-4 wtorek  13.45 – 14.30 7 14 ILONA KADYS
24 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego 5a,5b wtorek 14.35 – 15.20 8 15 ELŻBIETA ŻOŁYŃSKA
25 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego 6a,6b wtorek 14.35 – 15.20 8 17 MAŁGORZATA DERDA
26 Koło – j. angielski 4a,4c wtorek 14.35 – 15.20 8 23 KAROLINA TOMALA-CIASTOCH
27 Koło – j. włoski 5-6 wtorek 14.35 – 15.20 8 14 ILONA KADYS
 28 Koło – j. włoski 7a, 7b wtorek 15.25-16.10 9 14 ILONA KADYS
29 ZAJĘĆ REKREACYJNO – SPORTOWYCH – badminton 4-7 wtorek 14.35 – 15.20 8 DSG ALINA NOWAK
30 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego 6b,7a,7b wtorek 15.25 – 16.10 9 23 KAROLINA TOMALA-CIASTOCH
31 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z historii 4-7 wtorek 15.25 – 16.10 9 19 MAŁGORZATA TRUDZIK
32 Koło geograficzne 7a, 7b wtorek 15.25 – 16.10 9 11 MARIOLA STRYJEWSKA
33 Koło recytatorskie 7a,7b wtorek 15.25 – 16.10 9 17 MAŁGORZATA DERDA
34 Koło matematyczne 1-3 wtorek 14.10 – 14.55 7/8 22 DOROTA BORECKA
35 „Chemiczne wyzwania” 7a,7b środa 7.30 – 8.00 0 11 MONKA SZPONAR
36 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – edukacja wczesnoszkolna 1a środa 10.40 – 11.25 4 5 MIROSŁAWA LEŚNIAK-BRZEZICKA
 37 Koło plastyczne 1-3 środa 11.35-12.20 6 4 AGNIESZKA OWSIANIK – GARNCAREK
38 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego 4a środa 13.45 – 14.30 7 22 JOANNA BELKA
39 SKS – p. nożna (ch) 4-7 środa 13.45 – 14.30 7 DSG ALINA NOWAK
40 Koło Młodego Odkrywcy 6-7 środa 14.35– 15.20 8 12 AGNIESZKA WÓJCIK
41 Koło –j. angielski 7a,7b środa 13.45 – 14.30 7 17 MAGDALENA PADUCH
42 Koło historyczne 6a,6b środa 13.45 – 14.30 7 19 MAŁGORZATA TRUDZIK
43 Chór 1-7 środa 14.35 – 15.20 8 4 LUDMIŁA ZAPAŚNIK
44 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki 4b,5b,6a,7b środa 14.35 – 15.20 8 14 MARIA KUBASZEWSKA
45 Koło ortograficzne 4-5 środa 14.35 – 15.20 8 22 JOANNA BELKA
46 Koło literackie 4,5,6,7 środa 14.35 – 15.20 8 biblioteka MARIA POZNAŃSKA
47 Koło SU 4-7 środa 14.35 – 15.20 8 17 ALINA NOWAK, MAGDALENA PADUCH
48 LOP 4-7 środa 15.25–16.10
9 12 AGNIESZKA WÓJCIK
49 Koło historyczne 7a,7b środa 14.35 – 15.20 8 19 MAŁGORZATA TRUDZIK
50 Chór 1-7 środa 15.20 – 16.05 9 4 LUDMIŁA ZAPAŚNIK
51 Koło – zajęcia taneczne 2-3 środa 15.30 – 16.15 9 10 SYLWIA KONARSKA
52 Koło muzealne 4-7 środa – wyjście raz w miesiącu 13.45 – 16.55 7/8/9/10   MAŁGORZATA TRUDZIK
53 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – edukacja wczesnoszkolna 3a czwartek 8.00 – 8.45 1 23 EDYTA MAZGAJ
54 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego 6a czwartek 8.00 – 8.45 1 12 KAROLINA TOMALA-CIASTOCH
55 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – edukacja wczesnoszkolna 1b czwartek 11.35 – 12.20 5 23 DOROTA BORECKA
56 Koło – j. angielski 4b czwartek 14.35 – 15.20 8 15 MAGDALENA PADUCH
57 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego 7a,7b czwartek 14.35 – 15.20 8 17 ELŻBIETA ŻOŁYŃSKA
58 Koło biblijne 6-7 czwartek 14.35 – 15.20 8 19 EDYTA SZYMANOWSKA
59 BASEN – zajęcia dydaktyczne dla kl. 3a 3a czwartek 11.25 – 13.35 5/6 SP17 EDYTA MAZGAJ
60 Nauka pływania Wrocławski Park Wodny 2-7 czwartek 14.30 – 16.15; 15.00 – 15.45 ~ lekcja pływania 8/9  ul. Borowska MALGORZATA TRUDZIK, ILONA KADYS, MAREK BOLEK
61 Koło historyczne 4a,4b piątek 8.00 – 8.45 1 23 MAŁGORZATA TRUDZIK
62 Koło ekologiczne 1-3 piątek 12.50 – 13.35 6 26 EWA KINZEL
63 Koło LOP 4-5 piątek 14.35 – 15.20 8 12 AGNIESZKA WÓJCIK
64 ZAJĘĆ REKREACYJNO – SPORTOWYCH – badminton 4-7 piątek 14.35 – 15.20 8 DSG ALINA NOWAK
65 Koło – zajęcia taneczne 1a,1b piątek 15.35 – 16.20 9 10 SYLWIA KONARSKA
66 BASEN – zajęcia dydaktyczne dla kl. 3b 3b piątek 11.25 – 13.35 5/6 SP17 BEATA JAROSZKIEWICZ