WOLONTARIAT

SZKOLNY WOLONTARIAT – nasze dotychczasowe działania

* POLSKI CZERWONY KRZYŻ, *CARITAS, *UNICEF
Szkolne Koło Wolontariatu działa od 1998 roku
NASZA PAKA
NASZA PAKA

AKCJA KSIĄŻKA DLA GWINEI DZIECI DZIECIOM Z KONAKRY / kwiecień 2017

AKCJA ZŁOTÓWKA DLA ŚW. MIKOŁAJA ROK SZKOLNY 2015-2016, 2016-2017 oraz 2017-2018

PLAN PRACY

ZAGADNIENIE
SPOSÓB REALIZACJI
TERMIN
Spotkanie
organizacyjne
Struktura SKW
Podstawowe założenia i idea PCK
Wybory przewodniczącego
Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za gazetkę
IX
Działania
opiekuńcze
Ogłoszenie zbiórki odzieży, zabawek
i obuwia dla osób potrzebujących pomocy
 X / IX
Oświata
zdrowotna
Ogłoszeni konkursu plastycznego pod hasłem „Moje wymarzone miejsce do nauki” (bezpieczne i higieniczne) XII / I
Upowszechnianie
idei PCK
Dni Krwiodawstwa – 22-26 XI XI
Pomoc
potrzebującym
Współpraca z zespołem charytatywnym działającym przy kościele św. Henryka i Rady Osiedla „Huby” CAŁY ROK
Działania
opiekuńcze
Przedświąteczna zbiórka zabawek  – współorganizacja Przedświątecznego Kiermaszu Charytatywnego XII
Upowszechnianie
idei PCK
Zaproszenie do szkoły pracowników ZR PCK – prezentacja dorobku XII / I
Działania
opiekuńcze
Troska o chore dzieci – 11 lutego
– Światowy Dzień Chorego
II
Oświata
zdrowotna
Rozpropagowanie ogólnych zasad postępowania w razie wypadku – ulotka III
Działania
opiekuńcze
Ogłoszenie zbiórki odzieży, zabawek, obuwia dla osób potrzebujących pomocy V / VI
Oświata
zdrowotna
Tydzień PCK – 6-12 V V
ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU– wystawa plakatów – 31 V
Ochrona środowiska naturalnego
Oświata zdrowotna
„Bezpieczne wakacje z PCK” – pogadanki

VI

Spotkanie
podsumowujące
Podsumowanie działalności
Wręczenie podziękowań