SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

PROGRAM SPOŁECZNY DZIENNIKÓW REGIONALNYCH oraz FUNDACJI ORANGE

 🙂 „SZKOŁA BEZ PRZEMOCY” –  SZKOLNE DZIAŁANIA

Nasza Szkoła otrzymała dwukrotnie nagrodę w ogólnopolskim konkursie grantowym
w ramach programu „Szkoła bez przemocy”

Szkoła bez przemocy

Program społeczny „Szkoła bez przemocy” prowadzi 18 dzienników regionalnych dwóch grup wydawniczych – Media Regionalne i Polskapresse oraz Fundacja Orange (dawniej Fundacja Grupy TP).

Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko.