SPECJALIŚCI

  • Logopeda: Katarzyna Osieleniec-Moszczyńska

  • Oligofrenopedagog: Monika Ryterska, Magdalena Paduch

  • Socjoterapeuta:

  • Specjalista terapii pedagogicznej: Ewa Kinzel, Urszula Kopaczek, Edyta Mazgaj, Monika Ryterska, Elżbieta Zioła

  • Gimnastyka korekcyjna: Anna Jarmundowicz

  • Szkolny  Doradca Zawodowy, Pedagog leczniczo-wychowawczy, Pedagog opiekuńczo-wychowawczy, Trener kinezjologiczny systemu edukacja przez ruch: Małgorzata Trudzik