SAMORZĄD UCZNIOWSKI

2017-2018
🙂 SAMORZĄD UCZNIOWSKI 🙂
Samorząd Uczniowski 2017-2018
Samorząd Uczniowski 2017-2018
Aperture: 2.2Camera: LG-K420Iso: 100Orientation: 1

Andrzejki w naszej szkole! 27 listopada Samorząd Uczniowski przeprowadził zabawę pod hasłem: „WRÓŻBY ANDRZEJKOWE”. Impreza spotkała się z dużym zainteresowaniem i sympatią, o czym świadczy długa kolejka i uśmiechnięte buzie uczestników. 
Opiekunowie US: M. Paduch, A. Nowak

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 ➡ PLAN PRACY SU

 • Opiekunowie:

 • Przewodniczący: 

 • Członkowie: Grabiński Patryk kl. 7a, Klarczyk Antoni kl. 4a, Kornak Sara kl. 6b, Lewandowska Maja kl. 5b, Pitala Aleksander kl. 4b, Szmagaj Oliwia kl. 6a, Szydło Weronika kl. 5a, Wójcik Oliwia kl. 7b

   

  Wybory do Samorządu Uczniowskiego


  SEKCJA  NAUKI
  – zadaniem tej sekcji jest organizowanie doraźnej, koleżeńskiej pomocy w nauce, pomocy w organizowaniu apeli, wycieczek, pomocy przy organizowaniu kółek zainteresowań, czuwa ona także nad prawidłowym przebiegiem konkursu ,,Liga Klas”
  SEKCJA  KULTURALNA
  –  pomaga w organizowaniu uroczystości szkolnych, apeli, dyskotek, wyjść do teatru, kina, spotkań ze ,,znanymi ludźmi” ze świata kultury, organizuje zbiórki charytatywne
  SEKCJA  DZIENNIKARSKA
  – redaguje stronę Samorządu Uczniowskiego w gazetce ,,Nasza Szkoła”, opiekuje się ścienną  gazetką z aktualnościami SU, czuwa nad aktualizacją strony internetowej SU
  SEKCJA  PORZĄDKOWA
   – prowadzi przeglądy i konkursy czystości i porządku, organizuje uczniowskie dyżury oraz prace związane z utrzymaniem porządku i higieny w szkole, np. zmiana butów, mundurki, współpracuje ze szkolnym kołem PCK
  SEKCJA  SPORTOWA
  – pomaga w organizowaniu życia sportowego szkoły: rozgrywki klasowe, wycieczki,  imprezy o charakterze sportowym,  spotkania ze sportowcami itp., współpracuje ze szkolnym koordynatorem promocji zdrowia

    DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

   

  Magda Polak – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016-2017

  Dyskoteka z okazji DNIA CHŁOPAKA

  Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień został uchwalony w 1973 roku w Stanach Zjednoczonych. Miał on charakter wezwania do pokoju. Zwyczaj obchodzenia 21 listopada Dnia Życzliwości podchwyciły inne kraje i obecnie świętuje się go w 180 państwach. W naszej Szkole także obchodziliśmy ten dzień ten dzień.

  Dzień BAJEK i BAŚNI – 25-11-2016 

  ANDRZEJKI 23-11-2016
  « 1 z 2 »