REKRUTACJA


REKRUTACJA ELEKTRONICZNA – www.edu.wroclaw.pl
REJON SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 73 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA
Mapa rejonu SP 73
Mapa rejonu SP 73

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół prowadzonych przez Miasto Wrocław na rok szkolny 2017/2018

W związku ze zmianą prawa oświatowego organ prowadzący zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości do dnia 15 kwietnia 2017r. terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria. W związku w powyższym rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych w szkołach podstawowych odbędzie się na przełomie kwietnia i maja 2017 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu i zasad rekrutacji dostępne będą na stronach: www.edu.wroclaw.pl oraz www.wroclaw.pl oraz w każdym przedszkolu i szkole podstawowej w pierwszej połowie kwietnia 2017 roku.

Źródło: https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl

REKRUTACJA 2017-2018
REKRUTACJA 2017-2018

Edukacja | www.wroclaw.pl

Drodzy Rodzice!
w załączeniu zostały umieszczone wnioski, zgłoszenie oraz instrukcja wypełnienia elektronicznego wniosku dla kandydatów rekrutujących się do klasy I w SP
WNIOSEK

ZGŁOSZENIE
INSTRUKCJA

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)
  • Statut Szkoły Podstawowej nr 7 3 im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu

Wyprawka [PDF] DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
WYPRAWKA DLA KLASY PIERWSZEJ