RADA RODZICÓW

Skład Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 73 im. Generała Władysława Andersa
we Wrocławiu w roku szkolnym 2017 / 2018

1a – p. MONIKA KRAJEWSKA
1b – p. JUSTYNA DZIĘCIOŁ
2a – p. KAROLINA WARZAŁA
3a – p. MAGDALENA WALOCH
3b – p. DOROTA LISIECKA
4a – p. ANETA KUROWSKA
4b – p. ILONA PITALA – PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW
4c – p. ARLETA WIĘCEK
5a – p. RENATA SZYDŁO
5b – p. MIROSŁAW LEWANDOWSKI – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY RODZICÓW
6a – p. JULIA ANDRYSZCZAK
6b – p. ADAM STANKIEWICZ
7a – p. MAGDALENA SERAFIN
7b – p. MARTA WÓJCIK – SKARBNIK RADY RODZICÓW

Uezpieczenie z klasą” / 2015-2016