RADA RODZICÓW

Skład Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 73 im. Generała Władysława Andersa
we Wrocławiu w roku szkolnym 2018 / 2019

 

1.                   Pan Mariusz Michalewicz 1a
2.                   Pani Monika Dąbek 1b
3.                   Pani Agnieszka Owczarek 2a
4.                   Pani Aleksandra Spychała-Pazdan 2b
5.                   Pani Karolina Warzała 3a
6.                   Pani Kołodziej 4a
7.                   Pani Karolina Michalak 4b
8.                   Pani Aneta Kurowska 5a
9.                   Pani Ilona Pitala – PRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW 5b
10.              Pan Tadeusz Szczęsny 5c
11.              Pani Renata Szydło 6a
12.              Pan Mirosław Lewandowski – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ RADY RODZICÓW 6b
13.              Pani Helena Szatruk 7a
14.              Pani Dorota Owsiak 7b
15.              Pani Magdalena Grabińska 8a
16.              Marta Wójcik – SKARBNIK RADY RODZICÓW 8b

Uezpieczenie z klasą” / 2015-2016