PROMOCJA ZDROWIA

 • ➡ Działania naszej szkoły związane z przynależnością do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli
  i Szkół Promujących Zdrowie oraz realizacja Szkolnego Programu Promocji Zdrowia
   🙂 ARCHIWUM: Realizacja zadań w latach 2007/2015
 • Podziękowanie od Agencji Rynku Rolneg
 • W dniu 8 czerwca 2017 r. odbyła się V Dolnośląska Kampania Promocji Mleka pod hasłem: „Śniła mi się wielka rzeka, Wielka rzeka pełna mleka”. Organizatorem Kampanii była Nasza Szkoła.

 • XII Warsztaty integracyjno-edukacyjne pod hasłem: „Sięgnij po zdrowie” / 17.05.2017

 • W DNIU 24.04.2017 R. PODSUMOWANY ZOSTAŁ IX MIĘDZYSZKOLNY KONKURS GRAFICZNO-PLASTYCZNY POD HASŁEM: „MOJA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA”. Organizatorem konkursu była Nasza Szkoła.
  « 1 z 2 »
 • Warsztaty kulinarne w klasach IV-VI „WITAMINOWE WYSPY”

 • Spotkanie z dietetyczką na temat prawidłowego żywienia dzieci w wieku szkolnym  – 20.03.2017
 • IV Dolnośląska Kampania Promocji Mleka pod hasłem: „MLECZNE SMAKI”, której organizatorem była nasza szkoła – 09.06.2016
 • XI Warsztaty integracyjno–edukacyjne dla szkół podstawowych należących do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie pod hasłem: „Gdzie mieszka zdrowie”, których organizatorem była nasza szkoła – 12.05.2016

  VIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS GRAFICZNO-PLASTYCZNY POD HASŁEM: „MOJE ŚNIADANIE DO SZKOŁY”, którego organizatorem była nasza szkoła – 20.04.2016

  Warsztaty praktyczne przygotowane przez studentów Uniwersytetu Przyrodniczego – grudzień 2015

  SZKOLNA AKCJA „ŚNIADANIE DAJE MOC”  – LISTOPAD 2015

  Warsztaty kulinarne dla klas czwartych – 03.11.2015


  Projekt KIK/34 – Polsko-szwajcarski projekt „Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej”
  NASZE DZIAŁANIA

   

  Informacje o Projekcie / „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”

  Projekt KIK/34 będzie realizowany w latach 2011-2017, na terenie całego kraju. Jego podstawowym celem jest promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym, poprzez edukację społeczeństwa w zakresie prozdrowotnej zmiany żywienia i zwiększenia poziomu aktywności fizycznej.
  Głównym realizatorem Projektu jest Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie, który jest odpowiedzialny za prawidłową i skuteczną jego realizację Projektu, wraz z Partnerami:
  – Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie,
  – Instytutem Pomnikiem – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie,
  – Polskim Towarzystwem Dietetyki.
  Dobór realizatorów Projektu był podyktowany kompleksowym ujęciem celu Projektu, w którym zidentyfikowano i określono priorytety dla zdrowia społeczeństwa polskiego. Opracowanie Projektu poprzedziło opracowanie diagnozy sposobu żywienia i stanu odżywienia oraz poziomu aktywności fizycznej społeczeństwa polskiego w latach 1960-2005. Diagnoza ta dobitnie wykazała, że również w naszym kraju, podobnie do innych, najważniejszymi czynnikami ryzyka rozwoju złego stanu zdrowia są niewłaściwe żywienie i brak odpowiedniej aktywności fizycznej.
  Wyniki diagnozy włączyły Polskę do problemów zdrowia publicznego w skali międzynarodowej. Światowa Organizacja Zdrowia w opublikowanej w roku 2004 „Globalnej Strategii dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia” uznała, że jedyną drogą do zmniejszenia zachorowalności i umieralności na przewlekłe choroby niezakaźne we współczesnych społeczeństwach, jest poprawa żywienia oraz zwiększenie poziomu aktywności fizycznej. Priorytetem stała się profilaktyka nadwagi i otyłości, jako choroby nie tylko groźnej samej w sobie, lecz sprzyjającej  rozwojowi wielu innych schorzeń skracających życie współczesnemu człowiekowi.
  Z badań prowadzonych w Polsce wynika, że otyłość dotyczy wielu milionów osób, gdyż co drugi dorosły mężczyzna lub kobieta w Polsce ma nadwagę lub otyłość, w tym co piąta osoba jest zdecydowanie otyła. Natomiast, nasilenie otyłości u dzieci i młodzieży nie przekracza obecnie 5%, co jest wielką szansą dla naszego kraju, aby zahamować szybki rozwój otyłości i nie powtarzać błędów innych krajów. Odsetki otyłej młodzieży w wielu krajach europejskich i poza europejskich są już znacznie wyższe niż w Polsce. A leczenie otyłości w młodym wieku jest znacznie trudniejsze i kosztowniejsze od zapobiegania. Specyficzna sytuacja w naszym kraju umożliwia wczesną ingerencję poprzez edukację społeczeństwa i promowanie zdrowego stylu życia, w celu zatrzymania lub nawet odwrócenia wzrastającego trendu otyłości i nadwagi wśród młodej generacji i zmniejszenie nasilenia otyłości i jej skutków u osób dorosłych.
  Kompleksowość naszego Projektu KIK/34, polega na tym, że jego oddziaływanie rozpocznie się od najwcześniejszych faz życia, już od okresu płodowego. Bowiem przeprowadzone w kraju badania wśród kobiet ciężarnych, wykazały wielką potrzebę edukacji kobiet ciężarnych w zakresie prawidłowego żywienia, prawidłowej aktywności ruchowej i szkodliwości częstych zachowań ryzykownych.
  Program realizowany będzie w latach: 2013/14 oraz 2014/15. Po I roku jego realizacji placówka, biorąca w nim udział otrzyma certyfikat zaangażowania, a po II roku placówka, która spełni kryteria wg otrzymanej dokumentacji, uzyska certyfikat placówki przyjaznej żywieniu i aktywności fizycznej.