PODRĘCZNIKI

Wykaz podręczników dla klas I-VIII
ROK SZKOLNY 2018-2019  🙂 DO POBRANIA

Szkoła Podstawowa nr 73 im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu

Uwaga! Podręczniki oraz ćwiczenia są darmowe.
Prosimy jedynie Rodziców o zakup dodatkowych materiałów dydaktycznych
(tytuły zapisane zostały kolorem czerwonym).

Wykaz podręczników dla klas I÷III

KLASY I
·        Borkowska, E. Skrzetuska, E. Zajdel  ,,Nowi Tropiciele 1”– podręczniki karty pracy i karty matematyczne wyd. WSiP

·        J. ANGIELSKI – T. Lochowski, C. Bruni  R. Raczyńska ,,New English…1”  podręcznik + ćwiczenia wyd. Pearson Central Europe Sp. z o.o.

·        RELIGIA  ks. J. Szpet, D. Jackowiak  Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa kl. 1.   podręcznik + karty pracy (ćwiczenia)  Wydawnictwo:  Święty Wojciech

KLASA II
·        Borkowska, E. Skrzetuska, E. Zajdel  ,,Nowi Tropiciele 2”– podręczniki karty pracy i karty matematyczne wyd. WSiP

·        J. ANGIELSKI – T. Lochowski, C. Bruni  R. Raczyńska ,,New English…2”  podręcznik + ćwiczenia wyd. Pearson Central Europe Sp. z o.o.

·        RELIGIA  ks. J. Szpet, D. Jackowiak   Kochamy Pana Jezusa  kl. 2.   podręcznik + karty pracy (ćwiczenia)  Wydawnictwo:  Święty Wojciech

KLASA III
·        M. Lorek, M. Zatorska  ,,Nasza Szkoła” 3  – podręczniki + ćwiczenia   MEN

·        J. ANGIELSKI  –  T. Lochowski, C. Bruni  R. Raczyńska  ,,New English…3”  podręcznik + ćwiczenia     wyd. Pearson Central Europe Sp. z o.o.

·        RELIGIA  ks. J. Szpet, D. Jackowiak  Przyjmujemy Pana Jezusa kl. 3.   podręcznik + karty pracy (ćwiczenia)   Wydawnictwo:  Święty Wojciech

Rodziców, którzy mają problemy finansowe i nie mogą zakupić dodatkowych
materiałów ćwiczebnych, prosimy o kontakt z Dyrektorem Szkoły,
który każdy wniosek rozpatrzy indywidualnie.

Uwaga! Podręczniki oraz ćwiczenia są darmowe.
Prosimy jedynie Rodziców o zakup dodatkowych materiałów dydaktycznych
(tytuły zapisane zostały kolorem czerwonym).

Wykaz podręczników dla klas IV÷VIII

KLASY IV
·        RELIGIA  ks. J. Szpet,   D. Jackowiak  Jestem chrześcijaninem 4  Podręcznik + zeszyt ćwiczeń  wyd.:  Święty Wojciech

·        J. POLSKI   A. Żegleń, E. Horwath, E. Nowak  ,,Słowa z uśmiechem 4”  podręcznik + ćwiczenia   wyd. WSiP

·        J. ANGIELSKI   S. Zervas i.in.  ,,English Class 4” Poziom A1 + zeszyt ćwiczeń wyd. Pearson Central Europe Sp. z o.o.

·        MATEMATYKA M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki ,,Matematyka 4 z plusem”  + ćwiczenia: wersja B –  dwuczęściowa  Arytmetyka i Geometria wyd.: GWO

·        PRZYRODA  M. Marko – Wortowska, J. Stawarz, F. Szlajfer  ,,Tajemnice przyrody 4”  podręcznik + ćwiczenia    wyd. Nowa Era

·        HISTORIA  W. Kalwat, M. Lis ,,Historia 4”  wyd. WSiP+ ćwiczenia

·        TECHNIKA   L. Łabecki, M. Łabecka   ,,Jak to działa 4”  wyd. Nowa Era

·        INFORMATYKA  M. Kęska  ,,Lubię to 4!”  wyd. Nowa Era

·        MUZYKA  U. Smoczyńska, K. Jakóbczak – Drążek, A. Sołtysik  ,,Klucz do muzyki 4”  wyd. WSiP

·        PLASTYKA  B. Neubert,  S. Stopczyk,  ,,Plastyka 4”  wyd. WSiP

KLASY V
·        RELIGIA  ks. J. Szpet,   D. Jackowiak  Wierzę w Boga  5  Podręcznik + zeszyt ćwiczeń  wyd.:  Święty Wojciech

·        J. POLSKI   A. Żegleń, E. Horwath, E. Nowak  ,,Słowa z uśmiechem 5”  podręcznik + ćwiczenia   wyd. WSiP

·        J. ANGIELSKI J.Croxford i in.  ,,English Class 5” – Poziom A1 + zeszyt ćwiczeń J. Heath wyd. Pearson Central Europe Sp. z o.o.

·        MATEMATYKA M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki ,,Matematyka 5 z plusem”  + ćwiczenia: wersja B –   dwuczęściowa –  Arytmetyka i Geometria wyd.: GWO

·        HISTORIA  I. Kąkolewski i.in. ,,Historia 5”  wyd. WSiP+ ćwiczenia ,,Historia 5”

·        TECHNIKA   L. Łabecki, M. Łabecka   ,,Jak to działa 5”  wyd. Nowa Era

·        INFORMATYKA  M. Kęska  ,,Lubię to 5!”  wyd. Nowa Era

·        MUZYKA  U. Smoczyńska, K. Jakóbczak – Drążek, A. Sołtysik  ,,Klucz do muzyki 5”  wyd. WSiP

·        PLASTYKA  B. Neubert,  S. Stopczyk,  ,,Plastyka 5”  wyd. WSiP

·        GEOGRAFIA F. Szlajfer i in. ,,Planeta Nowa 5” wraz z ćwiczeniami wyd. Nowa Era

·        BIOLOGIA M. Sęktas i in. ,,Puls życia 5” wraz z ćwiczeniami wyd. Nowa Era

KLASY VI
·        RELIGIA  ks. J. Szpet, D. Jackowiak  Wierzę w Kościół   Podręcznik + zeszyt ćwiczeń  wyd.:  Święty Wojciech

·        J. POLSKI  G. J. Kuleszowie  ,, Wyspy Szczęśliwe 6”  Podręcznik do kształcenia literacko-kulturowego dla klasy piątej szkoły podstawowej + ćwiczenia cz. 1 Wydawnictwa Edukacyjne WIKING do zakupu: ćwiczenia cz. 2 ,,Wyspy szczęśliwe”

·        J. ANGIELSKI  T. Falla, P. Davies, S. Wheeldon, P. Shipton, E. Palczak Steps forward 3   + zeszyt ćwiczeń (wersja pełna)     wyd.: Oxford University Press

·        MATEMATYKA  M. Dobrowolska, M. Jucewicz , P. Zarzycki  Matematyka 6 Podręcznik „Nowa Matematyka z plusem 6”+ ćwiczenia: wersja B – dwuczęściowa  –  Arytmetyka i Geometria  wyd.: GWO

·        PRZYRODA  B. Baranowska, E. Szedzianis, R. Wers, R. Woźnik ,,Poznać i zrozumieć 6” + ćwiczenia  Wydawnictwa Edukacyjne WIKING

·        HISTORIA   G. Wojciechowski   Wczoraj i dziś 6  Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy szóstej szkoły podstawowej + ćwiczenia  wyd. Nowa Era

·        ZAJĘCIA TECHNICZNE  L. Łabecki, M. Łabecka  Jak to działa?  Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podst. wyd. Nowa Era

·        ZAJĘCIA KOMPUTEROWE  M. Kęska  Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy VI szkoły podstawowej wyd. Nowa Era

·        MUZYKA  U. Smoczyńska Klucz do muzyki  Podręcznik do kl. VI wyd. WSiP

·        PLASTYKA  S. Stopczyk ,,Plastyka 6”  wyd. WSiP

KLASA VII
·        RELIGIA  ks. J. Szpet,   D. Jackowiak  Spotkanie ze Słowem  Podręcznik + zeszyt ćwiczeń  wyd.:  Święty Wojciech

·        J. POLSKI E. Nowak i.in.  ,,Myśli i słowa 7” podręcznik + ćwiczenia wyd. WSiP

·        J. ANGIELSKI   S. Zervas i.in.  ,,English Class 7” Poziom A2 + zeszyt ćwiczeń wyd. Pearson Central Europe Sp. z o.o.

·        MATEMATYKA  red. M. Dobrowolska  ,,Matematyka 7 z plusem” + ćwiczenia GWO

·        BIOLOGIA  M. Jefimow  ,,Puls życia 7” + ćwiczenia  wyd. Nowa Era

·        CHEMIA J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin ,,Chemia 7”   wyd. Nowa Era

·        FIZYKA   T. Kulawik i.in. ,,Spotkania z fizyką 7” wyd. Nowa Era

·        GEOGRAFIA  R. Malarz, M. Szubert ,,Planeta Nowa” + ćwiczenia wyd. Nowa

·        HISTORIA  I. Kąkolewski, K. Kowalewski, A. Plumińska – Mieloch   ,,Historia 7” + zeszyt ćwiczeń  Historia 7 wyd. WSiP

·        INFORMATYKA W. Kranas, W. Jochemczyk, I. Krajewska – Kranas, M. Wyczółkowski ,,Informatyka 7” wyd. WSiP

·        MUZYKA  U. Smoczyńska, K. Jakóbczak – Drążek, A. Sołtysik  ,,Klucz do muzyki 7”  wyd. WSiP

·        PLASTYKA B. Neubert,  S. Stopczyk, J. Chołascińska  ,,Plastyka 7 ”  wyd. WSiP

·        JĘZYK WŁOSKI – Progetto Italiano Junior 1a kl. 7 – T. Marin  + zeszyt ćwiczeń

KLASA VIII
·        RELIGIA  ks. J. Szpet,   D. Jackowiak  Aby nie ustać w drodze Podręcznik + zeszyt ćwiczeń  wyd.:  Święty Wojciech

·        J. POLSKI E. Nowak i.in.  ,,Myśli i słowa 8”  podręcznik + ćwiczenia wyd. WSiP

·        J. ANGIELSKI   S. Zervas i.in.  ,,English Class 8” Poziom B1+ zeszyt ćwiczeń wyd. Pearson Central Europe Sp. z o.o.

·        MATEMATYKA  red. M. Dobrowolska  ,,Matematyka 8 z plusem” + ćwiczenia GWO

·        BIOLOGIA  B. Sągin i in.  ,,Puls życia 8” + ćwiczenia  wyd. Nowa Era

·        CHEMIA J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin ,,Chemia 8”   wyd. Nowa Era

·        FIZYKA   T. Kulawik i.in. ,,Spotkania z fizyką 8” wyd. Nowa Era

·        GEOGRAFIA  T. Rachwał i in. ,,Planeta Nowa 8” + ćwiczenia wyd. Nowa

·        HISTORIA     W. Kałwat i in. ,,Historia 8” + zeszyt ćwiczeń  Historia 8 wyd. WSiP

·        INFORMATYKA W. Kranas, W. Jochemczyk, I. Krajewska – Kranas, M. Wyczółkowski ,,Informatyka 8” wyd. WSiP

·        WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

·        EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

·        JĘZYK WŁOSKI – Progetto Italiano Junior 1b kl. 8 – T. Marin + zeszyt ćwiczeń

Rodziców, którzy mają problemy finansowe i nie mogą zakupić dodatkowych
materiałów ćwiczebnych, prosimy o kontakt z Dyrektorem Szkoły,
który każdy wniosek rozpatrzy indywidualnie.