POCZET SZTANDAROWY

SKŁAD POCZTU SZTANDAROWEGO SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Opiekun pocztu: Magdalena Młodożeniak – wicedyrektor szkoły

SKŁAD 1:
JULIA MIĄSIK /8b, MAGDALENA POLAK /8b, BARTOSZ PITALA /8b

SKŁAD 2:
ANETA GNIEWEK /7a, EWA STANKIEWICZ /7b, ANTONI MOSKWIAK /7b

Oświadczenie dla pocztu – dokument do pobrania


Na podstawie STATUTU Szkoły Podstawowej nr 73 im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu

§ 1
4.   Szkoła Podstawowa nr 73 im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu posiada sztandar, ma prawo jego używania w czasie uroczystości szkolnych, lokalnych i państwowych.
Należą do nich między innymi:
a) uroczyste apele szkolne,
b) uroczystości z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
c) ślubowanie uczniów klas pierwszych połączone z pasowaniem na ucznia,
d) pożegnanie absolwentów,
e) zjazdy absolwentów szkoły,
f) pożegnania nauczycieli odchodzących na emeryturę.
5.   Szkoła lub jej reprezentacja może występować ze sztandarem poza terenem placówki w następujących sytuacjach:
a) biorąc udział w uroczystościach z okazji Świąt Państwowych i organizowanych przez różne instytucje, organizacje i stowarzyszenia,
b) pełniąc honorowe warty oraz składając kwiaty w miejscach upamiętnienia ważnych wydarzeń historycznych,
c) uczestnicząc w kościelnych uroczystościach o charakterze patriotyczno-religijnym.
6.  Sztandar jest przechowywany w szkole na honorowym miejscu.
7.  Poczet sztandarowy jest wybierany przez Radę Pedagogiczną Szkoły spośród uczniów wyróżniających się w zachowaniu i nauce.
Składa się z:
a) dowódcy pocztu,
b) sztandarowego,
c) asystującego.
8. Uczniowie reprezentujący szkołę w poczcie sztandarowym ubrani są w strój galowy tzn. biała bluzka, koszula i granatowa spódnica, spodnie.

 

UDZIAŁ SZKOLNEGO POCZTU SZTANDAROWEGO W UROCZYSTOŚCIACH MIEJSKICH I SZKOLNYCH /2016-2017

 • w uroczystościach  związanych z rocznicą wybuchu II wojny światowej  na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Wojska Polskiego przy ul. Grabiszyńskiej,
 • we Mszy św. w intencji Ojczyzny  w Sanktuarium Golgoty Wschodu,
 • w obchodach Dnia Sybiraka i przy Pomniku Zesłańców Sybiru na Skwerze Sybiraka przy
  Strzeleckim,
 • w uroczystych obchodach Święta Niepodległości w Komendzie Wojewódzkiej Policji,
 • w uroczystych obchodach Święta Niepodległości,
 • w obchodach rocznicy oswobodzenia Lwowa w kościele  w. św. Rodziny oraz pod pomnikiem Orląt Lwowskich przy ul. Smętnej,  
 • w uroczystościach Rocznicy Powstania Styczniowego w  Bazylice Mniejszej p.w. Św. Elżbiety oraz pod pamiątkową tablicą na gmachu UW,
 • w uroczystościach rocznicy pierwszej wielkiej deportacji Polaków na Wschód – Msza w kościele pw. św. Bonifacego i składanie kwiatów pod pomnikiem Sybiraków,
 • w uroczystych obchodach Narodowego Dnia Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych” na Cmentarzu Osobowickim pod Pomnikiem Ofiar Terroru Komunistycznego,
 • upamiętnienie rocznicy ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła,
 • w uroczystościach z okazji  Rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Sanktuarium Golgoty Wschodu przy ul. Wittiga oraz na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy Grobie Policjanta Polskiego,
 • we Mszy Św. w kościele p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu z okazji rocznicy bitwy o Monte Cassino,
 • w podsumowaniu kolejnych edycji akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.

UDZIAŁ SZKOLNEGO POCZTU SZTANDAROWEGO W UROCZYSTOŚCIACH MIEJSKICH I SZKOLNYCH 2015/2016
Uroczystości miejskie:

 • 1 września 2015 r. – udział w obchodach 76. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Wojska Polskiego przy ul. Grabiszyńskiej
 • 12 września 2015 r. udział w uroczystej Mszy Św. w intencji Ojczyzny w Sanktuarium Galgoty Wschodu przy ul. Wittiga 10
 • 16 września 2015 r. – uroczyste obchody Dnia Sybiraka w Klubie 4 Regionalnej Bazy Lotniczej przy ul. Pretficza 24
 • 17 września 2015 r. – obchody Dnia Sybiraka przy Pomniku Zesłańców Sybiru na Skwerze Sybiraka przy pl. Strzeleckim
 • 27 września 2015 r. – udział w obchodach 75. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego w kościele p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu
 • 9 listopada 2015 r. udział w uroczystych obchodach Święta Niepodległości  w Komendzie Wojewódzkiej Policji
 • 11 listopada 2015 r. udział w uroczystych obchodach Święta Niepodległości w kościele  w. św. Elżbiety  (Msza Św.)  oraz na pl. Gołębim (apel niepodległościowy)                      
 • 13 listopada 2015 r. udział w Jubileuszu 70 – lecia Szkoły Podstawowej nr 25 im. Franciszka Juszczaka
 • 22 stycznia 2016 r. udział w uroczystościach Rocznicy Powstania Styczniowego w Bazylice Mniejszej p.w. Św. Elżbiety oraz pod pamiątkową tablicą na gmachu UW
 • 1 marca 2016 r. – udział w uroczystych obchodach Narodowego Dnia Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych” na Cmentarzu Osobowickim pod Pomnikiem Ofiar Terroru Komunistycznego
 • 6 marca 2016 r. upamiętnienie 78. rocznicy ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła oraz rocznicy chrztu Polski
 • 6 kwietnia 2016 r. – udział w uroczystościach z okazji 76. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz  Rocznicy utworzenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia ,,Rodzina Policyjna 1939″
 • 13 kwietnia 2016 r. – udział w uroczystościach rocznicy zbrodni katyńskiej -Msza Św. w p.w. św. Elżbiety i złożenia kwiatów pod  Pomnikiem Katyńskim
 • 15 kwietnia 2016 r. – udziału w uroczystościach upamiętniających ROCZNICĘ ZBRODNI KATYŃSKIEJ na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
 • 8 maja 2016 r. udział w obchodach 71. rocznicy zakończenia II wojny światowej na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Wojska Polskiego przy ul. Grabiszyńskiej
 • 18 maja 2016 r. udział w uroczystościach 72. rocznicy bitwy o Monte Cassino na Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino we Włoszech
 • 18 czerwca 2016 r. – udział w koncercie poświęconym pamięci ,,Kobiet Wojennych” w sali widowiskowej 4 Regionalnej Bazy Lotniczej przy ulicy Pretficza 24
  Uroczystości szkolne:
 • 1 września 2015 r. udział we Mszy Św. w kościele p.w. Św. Henryka oraz
  w uroczystym apelu z okazji rozpoczęcia roku szkolnego
 • 14 października 2015 r.- udział w uroczystym ,,Pasowaniu na ucznia”
 • 9 listopada 2015 r. udział w apelu z okazji Święta Niepodległości
 • 26 lutego 2016 r. udział w apelu z okazji nadania szkole imienia                               
 • 8 kwietnia 2016 r. – udział w apelu z okazji rocznicy zbrodni katyńskiej
 • 29 kwietnia 2016 r. – udział w apelu z okazji Święta Konstytucji
 • 24 czerwca 2016 r. Udział w apelu z okazji zakończenia roku szkolnego

UDZIAŁ SZKOLNEGO POCZTU SZTANDAROWEGO W UROCZYSTOŚCIACH MIEJSKICH I SZKOLNYCH /2014-2015

Uroczystości miejskie:

 • 1 września 2014 – udział w obchodach 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Wojska Polskiego przy ul. Grabiszyńskiej
 • 11 wrzesień 2014 – udział w uroczystej inauguracji XV Zjazdu Afrykańczyków w sali Oratorium Marianum UW
 • 17 września 2014 – obchody Dnia Sybiraka przy Pomniku Zesłańców Sybiru na Skwerze Sybiraka przy pl. Strzelecki
 • 28 września 2014 – udział w obchodach 75. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego w kościele p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu 
 • 11 listopada 2014 – udział w uroczystych obchodach Święta Niepodległości w kościele p.w. św. Elżbiety  (Msza Św.) oraz na pl. Gołębim
 • 21 listopada 2014 – udział w obchodach 96-rocznicy oswobodzenia Lwowa w kościele p.w. św. Rodziny oraz pod pomnikiem Orląt Lwowskich przy ul. Smętnej
 • 11 stycznia 2015 – udział w uroczystych obchodach 71. Rocznicy walk 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w Bazylice Mniejszej p.w. Św. Elżbiety
 • 22 stycznia 2015 – udział w uroczystościach Rocznicy Powstania Styczniowego w Bazylice Mniejszej p.w. Św. Elżbiety oraz pod pamiątkową tablicą na gmachu UW
 • 10 lutego 2015 r. – udział w uroczystościach 75. rocznicy pierwszej wielkiej deportacji Polaków na Wschód-Msza w kościele pw. św. Bonifacego i składanie kwiatów pod pomnikiem Sybiraków przy pl. Strzeleckim.
 • 6 marca 2015 r. – upamiętnienie 77. rocznicy ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła
 • 10 kwietnia 2015 r. – udział w uroczystościach z okazji 75. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz 25. Rocznicy utworzenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia ,,Rodzina Policyjna 1939″
 • 13 kwietnia 2015 r. – udział w uroczystościach 75. rocznicy zbrodni katyńskiej -Msza Św. w p.w. św. Elżbiety i złożenia kwiatów pod Pomnikiem Katyńskim
 • 17 kwietnia 2015 r. – udział we Mszy Św. w kościele p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu oraz w Ogólnopolskim Marszu Sybiraków
 • 18 maja 2015 r. – udział we Mszy Św. w kościele p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu z okazji 71. rocznicy bitwy o Monte Cassino
 • 29 maja 2015 r. – udział w podsumowaniu VI edycji akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”

Uroczystości szkolne:

 • 1 września 2014 – udział we Mszy Św. w kościele p.w. Św. Henryka oraz w uroczystym apelu z okazji rozpoczęcia roku szkolnego
 • 14 października 2014 – udział w apelu z okazji Święta Edukacji
 • 14 października 2014 – udział w uroczystym ,,Pasowaniu na ucznia”
 • 12 listopada 2014 – udział w apelu z okazji Święta Niepodległości 
 • 26 lutego 2015 r. – udział w apelu z okazji nadania szkole imienia
 • 16 kwietnia 2015 r – udział w apelu z okazji rocznicy zbrodni katyńskiej
 • 18 maja 2015 r.  – udział w apelu z okazji rocznicy bitwy pod Monte Cassino
 • 27 czerwca 2015 r. – zakończenie roku szkolnego