PATRON

Senat ogłosił rok 2007 Rokiem Generała Władysława Andersa


8 listopada 2006 r. Odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej, podczas którego rozważano podjęcie inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej ustanowienia roku 2007 Rokiem Generała Andersa.
Z inicjatywą ogłoszenia roku 2007 rokiem generała W. Andersa wystąpiło Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii. Generał W. Anders, legendarny dowódca Armii Polskiej na Wschodzie, a później II Korpusu Polskiego, w końcowym okresie wojny i po jej zakończeniu naczelny wódz Polskich Sił Zbrojnych, jest symbolem żołnierskiej emigracji niepodległościowej, zmuszonej układem jałtańskim do życia na obczyźnie.
W opinii stowarzyszenia, rok generała W. Andersa ogłoszony w 2007 r., w 60. rocznicę rozwiązania dowodzonych przez niego Polskich Sił Zbrojnych, będzie nie tylko uczczeniem pamięci tego wybitnego dowódcy i polityka, ale także uhonorowaniem pamięci jego żołnierzy, walczących o wolność i suwerenność Ojczyzny.
W marcu br. w Londynie ukonstytuował się Komitet Uczczenia Pamięci Generała Władysława Andersa złożony z przedstawicieli emigracji niepodległościowej z całego świata. Z tą inicjatywą, za pośrednictwem Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie, komitet zwrócił się do marszałka Bogdana Borusewicza. Marszałek Senatu przekazał tę sprawę do właściwych komisji senackich z prośbą o przygotowanie projektu stosownej uchwały.
W dyskusji senatorowie poparli ideę ustanowienia roku 2007 Rokiem Generała Andersa i postanowili podjąć prace nad projektem uchwały Senatu w tej sprawie.
Diariusz Senatu nr 26
W czasie 24 posiedzenia Senatu RP, które odbyło się w dniach 20–22 grudnia 2006r., Senat podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia roku 2007 Rokiem Generała Władysława Andersa
Z tej okazji gośćmi Senatu byli min.: ostatni prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wdowa po generale Andersie – Irena Anders, Jan Tarczyński – sekretarz generalny Komitetu Uczczenia Pamięci generała Władysława Andersa w Londynie. W projekcie uchwały czytamy min.:
Dnia 9 lipca 1947 roku nastąpiło rozwiązanie Polskich Sił Zbrojnych bohatersko walczących wespół z zachodnimi sojusznikami na frontach drugiej wojny światowej.
Ten dzień stał się symboliczną datą zwieńczenia etosu Wojska Polskiego na Zachodzie, ponieważ wtedy właśnie Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych generał Władysław Anders po zakończeniu działań bojowych powierzył opiekę nad sztandarami wojskowymi ówczesnemu Instytutowi Historycznemu im. Generała Władysława Sikorskiego w Londynie.
Generał Władysław Anders, owiany żołnierską sławą dowódca Armii Polskiej na Wschodzie, dowódca Drugiego Korpusu Polskiego, a następnie Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych, jest symbolem chwały żołnierza polskiego walczącego nieugięcie o wolność i niezawisłość Rzeczypospolitej. Uosabia także niezłomną postawę Polaków na obczyźnie, ich tragizm oraz wierność ideałom, o które walczył Naród Polski.
Po wojnie generał Anders i Jego oficerowie zostali pozbawieni obywatelstwa polskiego przez władze komunistyczne w kraju. Dopiero po przełomie ustrojowym wolna, niepodległa i suwerenna Rzeczpospolita przywróciła należne Mu miejsce w panteonie bohaterów narodowych.
Dziś, w przededniu 60. rocznicy pamiętnego wydarzenia i 115. rocznicy urodzin Generała, Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2007 – Rokiem Generała Władysława Andersa. Senat Rzeczypospolitej Polskiej czyni to dla uczczenia pamięci znamienitego Polaka generała Władysława Andersa – wybitnego dowódcy i polityka, oraz dla uhonorowania pamięci Jego Żołnierzy, których wyprowadził z „imperium zła” i wiódł zwycięskim szlakiem do Ojczyzny przez Monte Cassino i Bolonię, Żołnierzy, którym „ojcował” do końca swoich dni na wychodźstwie. źródło: PAP


PIEŚŃ „CZERWONE MAKI NA MONTE CZASSINO”


Program obchodów ROKU ANDERSA organizowanych przez
Szkołę Podstawowa nr 73
im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu

W dniu 18 maja 2007r. uroczysta akademia z udziałem zaproszonych Gości w 63. rocznicę bitwy
pod Monte Cassino oraz FESTYN z wojskową grochówką

Uroczysta Msza Święta w intencji żołnierzy walczących pod Monte Cassino (Kościół p.w. św. Wojciecha – Plac Dominikański) *udział pocztu sztandarowego szkoły, *występ szkolnego chóru „Czerwone Maczki”
Wystawa szkolna „Generała Andersa – patronatem naszej szkoły”
Maj/czerwiec Wystawa uświetniająca „Rok Generała Władysława Andersa” we Wrocławiu powstała przy współpracy szkoły (Dolnośląska Biblioteka Publiczna – Rynek 58)


ŻYCIORYS GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA

Pages: 1 2