OFERTA SZKOŁY

 ➡  Jesteśmy szkołą z tradycjami


OFERTA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 73 im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu, położona w sąsiedztwie Uniwersytetu Wrocławskiego, posiada wieloletnią tradycję. Jest kameralną oazą wśród zgiełku centrum miasta. Chcielibyśmy, aby decyzja rodziców o podjęciu nauki dziecka w naszej szkole była wynikiem przemyślanego wyboru i akceptacji programu wychowawczego, przygotowanego i zaproponowanego przez nas – grono pedagogiczne. Pragniemy więc stworzyć tu miejsce bezpieczne, interesujące i przyjazne dzieciom, wolne od zagrożeń wielkiego miasta i współczesnej cywilizacji, zwłaszcza, że jesteśmy szkołą promującą zdrowy styl życia. Dążeniem naszym jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania odpowiedzialnych wyborów życiowych, do ukształtowania osobowości prawej, uczciwej, mądrej, dobrej i twórczej. Podstawą wszelkich zamierzeń wychowawczych i nakreślonych do realizacji celów edukacyjnych długofalowych są wartości, których realizacji oczekuje szerokie środowisko szkolne (rodzice, uczniowie, nauczyciele).
Są to:
PRAWDA, DOBRO, MĄDROŚĆ, MIŁOŚĆ, WOLNOŚĆ
Zgodnie z personalistyczną koncepcją człowieka każdy jest niepowtarzalną osobą. W wychowaniu dziecka będziemy więc uwzględniać indywidualne cechy jego rozwoju mając nadzieję, że realizowane wartości pomogą mu w wyborze własnych dróg życiowych. W naszej szkole każdy uczeń jest jednakowo ważny, a naszym nadrzędnym celem jest jego dobro. Dzieci uczą się chętnie i z radością biorą udział w bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych i konkursów. Uczniowie wychowywani są w patriotyzmie, w poczuciu tożsamości narodowej, zdobywają wiedzę z historii świata, Polski i Dolnego Śląska w powiązaniu z tradycjami własnej rodziny i szkoły. Dzieci potrafią nawiązać kontakt ze środowiskiem lokalnym, w którym kierują się zasadami tolerancji i kultury osobistej. Realizacji powyższych celów sprzyja wyjątkowy, rodzinny klimat szkoły, wykwalifikowana kadra stosująca nowoczesne metody nauczania, dobre wyposażenie szkoły, specjalistyczna opieka w świetlicy w godzinach dostosowanych do potrzeb uczniów i ich rodziców, pedagodzy, logopeda, psycholog oraz bogata oferta zajęć pozalekcyjnych. Wybór szkoły podstawowej dla dziecka – to dla każdego rodzica pierwszy, ważny wybór, który z pewnością będzie miał wpływ na losy dzieci przez kolejne lata. Decydując się zapisać swoje pociechy do naszej placówki, rodzice wiedzą, że nie wybierają tylko murów budynku, ale przede wszystkim kolegów i nauczycieli – prawdziwych twórców tradycji i osiągnięć szkoły.
O F E R T A Z A J Ę Ć
Zajęcia PRZEDMIOTOWE
KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO
KOŁO MATEMATYCZNE
KOŁO DZIENNIKARSKIE
KOŁO PRZYRODNICZE
ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE UCZNIÓW KL. VI DO SPRAWDZIANU
Zajęcia ARTYSTYCZNE
CHÓR SZKOLNY
KOŁO PLASTYCZNE
ZAJĘCIA TANECZNE
WARSZTATY INFORMATYCZNO-TECHNICZNE
Zajęcia SPORTOWE
SKS – GRY ZESPOŁOWE
TENIS
KOSZYKÓWKA
PIŁKA NOŻNA
SIATKÓWKA
GIMNASTYKA KOREKCYJNA
Zajęcia WSPIERAJĄCE UCZNIA W PROCESIE NAUCZANIA i WYCHOWANIA
WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO
WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI
„Dysleksję można oswoić”
WYRÓWNAWCZE DLA KL. I-III
TERAPEUTYCZNE
LOGOPEDYCZNE
KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNY
Inne
KOŁO CZYTELNICZE
KOŁO MŁODEGO EKOLOGA
KOŁO TURYSTYCZNO-REGIONALNE
BAZA DYDAKTYCZNA
Liczba sal dydaktycznych: 14 oraz świetlicę, jadalnię, szatnię dla klas I-III, .
W szkole znajdują się nowocześnie wyposażone pracownie tj. językowa, komputerowa, przyrodnicza oraz specjalistyczny gabinet pedagogiczny, psychologiczny, logopedyczny i terapii pedagogicznej.
Szkoła posiada bibliotekę multimedialną oraz bibliotekę z czytelnią o powierzchni 50 m2 , wyposażona około 8 tysięcy woluminów.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA
Stały dozór terenu szkoły przez pracownika szkoły, wspomagany przez system kamer oraz monitorowanie wejść do budynku szkoły poprzez zamontowanie systemu wideodomofonu (obsługiwanego przez pracownika sekretariatu, woźną oraz nauczycieli świetlicy szkolnej).

OD LAT SZKOŁA REALIZUJE PROGRAMY I PROJEKTY

dydaktyczne:

 • Program wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-6 letnich „Moje przedszkole”
 • „Moja szkoła” – program EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ w klasach I –III
 • Program wczesnoszkolnej edukacji XXI wieku
 • Między nami. Program nauczania języka polskiego dla II-go etapu edukacyjnego
 • Matematyka z plusem
 • Program nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo w kl. IV-VI szkoły podstawowej z możliwością realizacji ścieżki edukacyjnej: edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie
 • „Przyroda” – program nauczania przedmiotu przyroda dla klas IV,V,VI szkoły podst.
 • Edukacja muzyczna, plastyczna, techniczna
 • Program nauczania języka angielskiego
 • Autorski Program Wychowania Fizycznego
 • Program nauczania w zakresie edukacji komputerowej
 • Program do nauczania religii rzymskokatolickiej
  profilaktyczne:
 • Bezpieczna droga do szkoły
 • Programu promocji zdrowia i profilaktyki wad postawy
 • Środki uzależniające i zagrożenia z nimi związane – program „Cukierki”
 • Kampania Zdrowotna Tydzień Walki z Hałasem
 • Aktywność ruchowa i czynny wypoczynek – program „Wiosna”
 • Kampania Zdrowotna Tydzień dla Serca – „Dzień bez papierosa”
 • Kampania Zdrowotna Wrocławskie Dni Profilaktyki Astmy i Alergii
 • Badania słuchu i badania wzroku w Centrum Profilaktyki Badań Wzroku i Słuchu
 • Socjoterapeutyczne działania dla uczniów z przejawami nadpobudliwości
 • Jak dbam o higienę i własne zdrowie?
 • Tydzień Przeciw Agresji
  wychowawcze:
 • Szkolny Program Wychowawczy „Poszukiwanie prawdy początkiem mądrości”
 • Szkolny Program Profilaktyczny
 • Uczymy się radzić sobie w trudnych sytuacjach – program dla kl. IV
 • Jesteśmy klasową rodziną – program dla kl. V
 • Uczymy się tolerancji – program dla kl. VI
 • Rozumienie własnych i cudzych potrzeb oraz budowanie wartości
 • Moje marzenia”, „Moja przyszłość”, „Mój zawód”
 • Najważniejsze osoby w moim życiu
 • Integrowanie zespołu klasowego – tworzenie norm w zespole klasowym
  inne:
 • Weekendowe zagospodarowanie czasu wolnego dzieci
 • I Ty możesz zostać mistrzem
 • Warsztaty integracyjno – edukacyjne dla wrocławskich szkół podstawowych
 • Ekologiczny „Z ekologią przez świat”