NAUCZYCIELE

Barańska Paula  p.baranskaSP73@wp.pl nauczyciel oddziału przedszkolnego
Belka Joanna j.belka.SP73@wp.pl język polski, wych. kl. Vc
Bolek Marek m.bolek.SP73@wp.pl wychowanie fizyczne, wych. wspomagający kl. Vc
Borecka Dorota d.borecka.SP73@wp.pl edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. IIb
Derda Małgorzata m.derda.SP73@wp.pl j. polski, wych. kl. VIIa
Jarmundowicz Anna a.jarmundowicz.SP73@wp.pl wychowanie fizyczne – wych. kl. VIB
Jaroszkiewicz Beata b.jaroszkiewicz.SP73@wp.pl edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. Ia
Kadys Ilona i.kadys.SP73@wp.pl język włoski, etyka, wych. wspomagający kl. IIIa
Kamińska Malwina m.kaminska.SP73@wp.pl religia, wych. wspomagający kl. Vb
Kalicki Damian d.kalicki.SP73@wp.pl matematyka, wych. wspomagający kl. Va
Kinzel Ewa e.kinzel.SP73@wp.pl edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. IIIa
Kopaczek Urszula u.kopaczek.SP73@wp.pl zaj. komputerowe, informatyka, zaj. techniczne, technika, wych. kl. VIIb
Kubaszewska Maria m.kubaszewska.SP73@wp.pl matematyka, wych. wspomagający kl. VIIa
Osieleniec-Moszczyńska Katarzyna k.moszczynska.SP73@wp.pl logopedia, dyrektor
Owsianik-Garncarek Agnieszka a.garncarek.SP73@wp.pl plastyka, wych. wspomagający kl. IVb
Nowak Alina a.nowak.SP73@wp.pl wychowanie fizyczne, wychowanie do bezpieczeństwa, wych. kl. IVa
Paduch Magdalena m.paduch.SP73@wp.pl język angielski, wych. kl. Vb
Leśniak-Brzezicka Mirosława m.brzezicka.SP73@wp.pl edukacja wczesnoszkolna wych. kl. IIa, oddział przedszkolny
Mazgaj Edyta e.mazgaj.SP73@wp.pl edukacja wczesnoszkolna wych. kl. Ib
Młodożeniak Magdalena
m.mlodozeniak.SP73@wp.pl j. polski, wicedyrektor
Poznańska Maria m.poznanska.SP73@wp.pl biblioteka, nauczyciel świetlicy
Tomala-Ciastoch Karolina k.tomala.SP73@wp.pl j. angielski, wych. kl. Va
Trudzik Małgorzata m.e.trudzik.SP73@wp.pl historia, doradztwo zawodowe, wych. kl. VIIIb
Grzegorczyk Marta m.grzegorczyk-psycholog.SP73@wp.pl psycholog,wych. wspomagający kl. IIa
Skałacka Małgorzata m.skalacka.SP73@wp.pl matematyka, fizyka, wych. kl. VIa
Stryjewska Mariola m.stryjewska.SP73@wp.pl geografia, przyroda,wych. wspomagający kl. IVa
Szymanowska Edyta e.szymanowska.SP73@wp.pl religia, wych. wspomagający kl. VIb
Ryterska Monika m.ryterska.pedagog.SP73@wp.pl pedagog, wych. wspomagający kl. Ia, Ib
Kasprzak Anna a.kasprzak.SP73@wp.pl pedagog, wych. wspomagający kl. VIa, kl. VIIIa
Chajec Angelika a.chajec.SP73@wp.pl chemia, wych. wspomagający kl. VIIb
Wójcik Agnieszka a.wojcik.SP73@wp.pl przyroda, biologia, wych. kl. VIIa
Zapaśnik Ludmiła l.zapasnik.SP73@wp.pl muzyka, wych. IVb
Żołyńska Elżbieta e.zolynska.SP73@wp.pl j. polski, etyka, wos, wych. wspomagający kl. VIIIb