NAUCZYCIELE

Barańska Paula  p.baranska.SP73@wp.pl nauczyciel świetlicy, wych. wspomagający kl. IIIb
Belka Joanna j.belka.SP73@wp.pl język polski, wych. kl. IVc
Bolek Marek m.bolek.SP73@wp.pl wychowanie fizyczne, nauczyciel świetlicy
Borecka Dorota d.borecka.SP73@wp.pl edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. Ib
Derda Małgorzata m.derda.SP73@wp.pl j. polski, wych. kl. VIa, nauczyciel świetlicy
Jarmundowicz Anna a.jarmundowicz.SP73@wp.pl wychowanie fizyczne – wych. kl. VB
Jaroszkiewicz Beata b.jaroszkiewicz.SP73@wp.pl edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. IIIb
Kadys Ilona i.kadys.SP73@wp.pl język włoski, etyka, wych. wspomagający kl. IIIa
Kamińska Malwina m.grzadziel.SP73@wp.pl religia, wych. wspomagający kl. IIa
Kalicki Damian d.kalicki.SP73@wp.pl matematyka
Kinzel Ewa e.kinzel.SP73@wp.pl edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. IIa
Konarska Sylwia s.konarska.SP73@wp.pl nauczyciel świetlicy, wych. wspomagający kl. IVc
Kopaczek Urszula u.kopaczek.SP73@wp.pl zaj. komputerowe, informatyka, zaj. techniczne, technika, wych. kl. VIb
Kubaszewska Maria m.kubaszewska.SP73@wp.pl matematyka
Kubowicz-Śliwka Kamila k.kubowicz.SP73@wp.pl muzyka – nauczyciel na zwolnieniu lekarskim
Osieleniec-Moszczyńska Katarzyna k.moszczynska.SP73@wp.pl logopedia, dyrektor
Owsianik-Garncarek Agnieszka a.gancarek.SP73@wp.pl plastyka, wych. wspomagający kl. VIa
Nowak Alina a.nowak.SP73@wp.pl wychowanie fizyczne, wych. wspomagający kl. Va
Paduch Magdalena m.paduch.SP73@wp.pl język angielski, wych. kl. IVb
Leśniak-Brzezicka Mirosława m.lesniak.SP73@wp.pl edukacja wczesnoszkolna wych. kl. Ia, oddział przedszkolny
Mazgaj Edyta e.mazgaj.SP73@wp.pl edukacja wczesnoszkolna wych. kl. IIIa
Młodożeniak Magdalena
m.mlodozeniak.SP73@wp.pl j. polski, wicedyrektor
Poznańska Maria m.poznanska.SP73@wp.pl biblioteka, wych. wspomagający kl. IVb
Tomala-Ciastoch Karolina k.tomala.SP73@wp.pl j. angielski, wych. kl. IVa
Trudzik Małgorzata m.e.trudzik.SP73@wp.pl historia, wych. kl. VIIb
Trzcionka Agnieszka a.trzcionka.psycholog.SP73@wp.pl psycholog – nauczyciel na zwolnieniu lekarskim
Grzegorczyk Marta m.grzegorczyk.psycholog.SP73@wp.pl psycholog
Skałacka Małgorzata m.skalacka.SP73@wp.pl matematyka, fizyka, wych. kl. Va
Stryjewska Mariola m.stryjewska.SP73@wp.pl geografia, przyroda, wych. wspomagający kl. VIIa
Szymanowska Edyta e.szymanowska.SP73wp.pl religia, wych. wspomagający kl. VIb
Ryterska Monika m.ryterska.pedagog.SP73@wp.pl pedagog, wych. wspomagający kl. Ia oraz „0”
Wawrzkiewicz Magdalena
m.wawrzkiewicz.SP73@wp.pl edukacja wczesnoszkolna – urlop
Waśniewska Monika m.wasniewska.pedagog.SP73@wp.pl pedagog
Szponar Monika m.szponar.SP73@wp.pl chemia
Wójcik Agnieszka a.wojcik.SP73@wp.pl przyroda, biologia wych. kl. VIIa
Zapaśnik Ludmiła l.zapasnik.SP73@wp.pl oddział przedszkolny, muzyka od 5.02.2018
Żołyńska Elżbieta e.zolynska.SP73@wp.pl j. polski, etyka, wych. wspomagający kl. VIIb