NASZE SUKCESY

Sukcesy uczniów na szczeblu, co najmniej miejskim w roku szkolnym 2018/2019
Lp. Tytuł konkursu/olimpiady Zasięg Organizator Liczba
laureatów
1.         XI edycja Międzynarodowego Konkursu Ekologiczno-Prozdrowotnego
„SEKRETNE ŻYCIE ZWIERZAKÓW DOMOWYCH” POD HASŁEM: TERAPEUTYCZNY WPŁYW ZWIERZĄT NA CZŁOWIEKA
międzynarodowy Szkoła Podstawowa nr 118
im. płk. pilota Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu
we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego
we Wrocławiu pod honorowym patronatem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
1
III miejsce
2
wyróżnienia
2.         X Ogólnopolskim Konkursie Graficzno-Plastycznym

pod hasłem: CZERWONE MAKI
NA MONTE CASSINO
 

ogólnopolski Szkoła Podstawowa nr 73
im. Generała Władysława Andersa
we Wrocławiu
Patronat: Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939” Oddział Wrocław
Wrocławskie Środowisko 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie – Oddział Wrocław
Rada Osiedla HUBY
we Wrocławiu
6

I miejsce
II miejsce
III miejsce
8
wyróżnień

3.          „ALFIK MATEMATYCZNY” Ogólnopolski Konkurs Matematyczny
ogólnopolski Łowcy Talentów Jersz 1
wyróżnienie
4.         WOJEWÓDZKI KONKURS

LITERACKI w ramach projektu  WĘDRÓWKI SZLAKIEM WARTOŚCI w kategorii proza

dolnośląski Fundacja ,,Pax et bonum” Wrocław, pod honorowym  patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Prezydenta Wrocławia
i Księdza Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego
1
III miejsce
5.         Dolnośląskiego Konkursu Plastycznego „Sto lat dla Polski” Dolnośląski Dolnośląski Kurator Oświaty 1
laureatka
6.         Konkurs plastyczny LOP
pt. „BARWY JESIENI”
powiatowy
 
Liga Ochrony Przyrody Okręg we Wrocławiu 1
I miejsce
2
wyróżnienia
7.         Konkurs fotograficzny LOP
pt. „MOJE ULUBIONE ZWIERZĘ”
powiatowy Liga Ochrony Przyrody Okręg we Wrocławiu 1
wyróżnienie
8.         Konkursu na edukacyjny projekt badawczy dla uczniów wrocławskich szkół

 

miejski

 

Rada Programowa Od inspiracji do kreacji Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej
Miasto Wrocław: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Departament Edukacji, Biuro Rozwoju Gospodarczego, Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi oraz Rada Programowa Od inspiracji do kreacji
Partnerem Konkursu jest Dozamel sp. z o.o.– spółka zarządzająca Wrocławskim Parkiem Przemysłowym
8 osób
projekt grupowy
II miejsce
9.         XVI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS TWÓRCZOŚCI POETYCKO – GRAFICZNEJ DZIECI
pod tytułem: „JA I MOJA RODZINA”
miejski

 

Szkoła Podstawowa nr 73
im. Generała Władysława Andersa
we Wrocławiu
1
I miejsce3
wyróżnienia
10.     I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
POEZJI I PIOSENKI WŁOSKIEJ
miejski

 

Szkoła Podstawowa nr 73
im. Generała Władysława Andersa
we Wrocławiu
2
I miejsce
II miejsce
11.     X JUBILEUSZOWY MIĘDZYSZKOLNY KONKURSIE GRAFICZNO-PLASTYCZNYM
POD HASŁEM: JAK DBAM
O SWOJE ZDROWIE? 
miejski

 

Szkoła Podstawowa nr 73
im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
Wrocławskie Stowarzyszenie Narodowego Czynu Pomocy Szkole
1
I miejsce
4
wyróżnienia
Sukcesy uczniów na szczeblu, co najmniej miejskim w roku szkolnym 2017/2018
Lp. Tytuł konkursu/olimpiady Zasięg / nauczyciel odpowiedzialny za realizację Organizator Liczba
laureatów
1.           XI  edycja Międzynarodowego Konkursu  Ekologiczno-Prozdrowotnego
„SEKRETNE ŻYCIE ZWIERZAKÓW DOMOWYCH” POD HASŁEM: TERAPEUTYCZNY WPŁYW ZWIERZĄT NA CZŁOWIEKA
międzynarodowy
/ U. Kopaczek
Szkoła Podstawowa nr 118
im. płk. pilota Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu
we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego
we Wrocławiu pod honorowym patronatem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
1
III miejsce
2

wyróżnienia
2.         X Ogólnopolskim Konkursie Graficzno-Plastycznym

pod hasłem: CZERWONE MAKI
NA MONTE CASSINO

ogólnopolski
/ U. Kopaczek
Szkoła Podstawowa nr 73
im. Generała Władysława Andersa
we Wrocławiu
Patronat: Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939” Oddział Wrocław
Wrocławskie Środowisko 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie – Oddział Wrocław
Rada Osiedla HUBY
we Wrocławiu
6

I miejsce
 II miejsce
 III miejsce
8
wyróżnień

3.          „ALFIK MATEMATYCZNY” Ogólnopolski Konkurs Matematyczny

 

ogólnopolski
/ M. Skałacka
Łowcy Talentów Jersz 1
wyróżnienie
4.         WOJEWÓDZKI KONKURS

LITERACKI w ramach projektu  WĘDRÓWKI SZLAKIEM WARTOŚCI w kategorii proza

dolnośląski
/ M. Derda
Fundacja ,,Pax et bonum” Wrocław, pod honorowym  patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Prezydenta Wrocławia
i Księdza Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego
1
III miejsce
5.         Dolnośląskiego Konkursu Plastycznego „Sto lat dla Polski” Dolnośląski
/ A. Owsianik-Garncarek
Dolnośląski Kurator Oświaty 1
laureatka
6.         Konkurs plastyczny LOP
pt. „BARWY JESIENI”
powiatowy
/ A. Wójcik
Liga Ochrony Przyrody Okręg we Wrocławiu 1
I miejsce
2
wyróżnienia
7.         Konkurs fotograficzny LOP
pt. „MOJE ULUBIONE ZWIERZĘ”
powiatowy
/ A. Wójcik
Liga Ochrony Przyrody Okręg we Wrocławiu 1
wyróżnienie
8.         Konkursu na edukacyjny projekt badawczy dla uczniów wrocławskich szkół

 

miejski

/ A. Wójcik,
U. Kopaczek

Rada Programowa Od inspiracji do kreacji Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej
Miasto Wrocław: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Departament Edukacji, Biuro Rozwoju Gospodarczego, Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi oraz Rada Programowa Od inspiracji do kreacjiPartnerem Konkursu jest Dozamelsp. z o.o.– spółka zarządzająca Wrocławskim Parkiem Przemysłowym
8 osób
projekt grupowy
II miejsce
9.         XVI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS TWÓRCZOŚCI POETYCKO – GRAFICZNEJ DZIECI
pod tytułem: „JA I MOJA RODZINA”
miejski

/ M. Młodożeniak,
U. Kopaczek

Szkoła Podstawowa nr 73
im. Generała Władysława Andersa
we Wrocławiu
1
I miejsce3
wyróżnienia
10.     I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
POEZJI I PIOSENKI WŁOSKIEJ
miejski

/ I. Kadys

Szkoła Podstawowa nr 73
im. Generała Władysława Andersa
we Wrocławiu
2
I miejsce
II miejsce
11.     X JUBILEUSZOWYM MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE GRAFICZNO-PLASTYCZNYM
POD HASŁEM: JAK DBAM
O SWOJE ZDROWIE?
miejski

/ U. Kopaczek

Szkoła Podstawowa nr 73
im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
Wrocławskie Stowarzyszenie Narodowego Czynu Pomocy Szkole
1
I miejsce
4
wyróżnienia

Podziękowanie dla Pocztu Sztandarowego IX 2017
Podziękowanie dla Pocztu Sztandarowego IX 2017

 

 

Mateusz Gielarowski z klasy 6 B został finalistą VII Dolnośląskiego Konkursu Małego Programisty, który się odbył w dniu 29 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 76  we Wrocławiu – Gratulujemy!

„Czerwone Maczki” – gratulujemy!!!
– chór z Naszej Szkoły laureatem eliminacji VII Rejonowej Gali Talentów
/ źródło informacji: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu – 3.04.2017 r.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że 21 marca 2017 r. odbyły się w rejonowe eliminacje do VII Dolnośląskiej Gali Talentów zorganizowane w Świdnicy, Ziębicach, Bolesławcu, Legnicy, Bierutowie i Wrocławiu. Celem każdego z regionalnych pokazów jest wyłonienie uzdolnionych dzieci i młodzieży z dolnośląskich szkół, a takich w tegorocznej edycji nie brakowało. Uczestnicy wykazali się różnorodnością swoich zamiłowań, pasji i możliwości. Przeważały występy taneczne i wokalne, ale nie zabrakło też prezentacji makiet, grafiki czy umiejętności  gry na bębnach. Łącznie wzięło udział 125 podmiotów. Wyróżnieni w tym etapie będą próbować swych sił  podczas VII Dolnośląskiej Gali Talentów – 30 maja 2017 r. w Świdnicy.

Do finału VII Dolnośląskiej Gali Talentów zakwalifikowało się 27 reprezentantów. Poniżej lista laureatów rejonowych eliminacji: NOMINOWANI do VII Gali Talentów.

GRATULACJE DLA NAUCZYCIELI Z INSTYTUTU PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
GRATULACJE DLA NAUCZYCIELI Z INSTYTUTU PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

 

 

 

 

 

 

Sukcesy uczniów na szczeblu, co najmniej miejskim 2015/2016

Tytuł konkursu
/olimpiady
Zasięg Organizator Liczba
laureatów
1. II Międzynarodowy Konkursu Plastyczno– Literacki „Błogosławiona Bolesławo, Naśladowczyni Świętej Rodziny, Prowadź Nas” międzynarodowy Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie; współpraca: Wydział Nauki Katolickiej w Olsztynie i Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny 2

– laureatka
– wyróżnienie

2.      IX Międzynarodowy Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy międzynarodowy Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk. pilota Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu we współpracy
z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu pod honorowym patronatem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
2
– I miejsce
– wyróżnienie
3.      XIV Ogólnopolski Konkurs Piosenki
i Recytacji Poezji Legionowej
i Żołnierskiej – kategoria recytacja
 
ogólnopolski Związek Piłsudczyków pod patronatem Pani Karoliny Kaczorowskiej – Małżonki ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej Ryszarda Kaczorowskiego, odbywający się przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej, Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Centralnej Biblioteki Wojskowej im.
J. Piłsudskiego)
2
– I miejsce
– wyróżnienie 
4.      Ogólnopolski Konkurs „Mój patron”

 

 

ogólnopolski Mazowieckie Kuratorium Oświaty; Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
w Warszawie
1
– wyróżnienie
5.      Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Maluję to, co widzę ogólnopolski Gimnazjum nr 17 przy
ul. Ślężnej 2-24 we Wrocławiu
2
– I miejsce
– II miejsce
6.      VIII Ogólnopolski Konkurs Graficzno-Plastyczny pod hasłem: „CZERWONE MAKI NA MONTE CASSINO” ogólnopolski Szkoła Podstawowa nr 73 im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu 4
– I miejsce
– II miejsce
7.      IX EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU „Losy Polaków na Wschodzie
w latach 1939-1956” Temat tegorocznej edycji: „Losy Polaków wywiezionych na Sybir we wspomnieniach naszych dziadków
i pradziadków”
wojewódzki Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu Zarząd Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu 1
–  I miejsce
8.      X edycja Międzyszkolnego Konkursu Biblijnego wg Świętego Marka – czy ją znam? dolnośląski Szkoła Podstawowa nr 73 im. Generała Władysława Andersa; patronat honorowy Jego Ekscelencji Księdza Biskupa prof. dr hab. Andrzeja Siemieniewskiego 1
– I miejsce 
9.      XVIII Dolnośląski Konkurs Plastyczny „Mój dom, moje miasto, moja ojczyzna”  hasło przewodnie: „35 lat
z Solidarnością”
dolnośląski Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk 1
– I miejsce 
10.   Dolnośląski Konkurs Literacki w ramach projektu  WĘDRÓWKI SZLAKIEM WARTOŚCI
w kategorii proza
dolnośląski Fundacja ,,Pax et bonum” Wrocław, pod honorowym  patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Prezydenta Wrocławia i Księdza Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego) 1
– II miejsce 
11.   DOLNOŚLĄSKI KONKURS
„ŚWIAT MAP”
dolnośląski Wydział Kartografii i Geodezji UMWD; Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną we Wrocławiu; Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu 1
– III miejsce 
12.   „Z EKOLOGIĄ NA TY” miejski Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia; Koło Wrocławskiego Stowarzyszenia Narodowego Czynu Pomocy Szkole przy SP Nr 9 we Wrocławiu; Szkoła Podstawowa Nr 38 im. Jerzego Kukuczki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 4
– wyróżnienie
13.   I Międzyszkolny Konkurs Czytelniczo-Plastycznego „Lubię baśnie Hansa Christiana Andersena” – część literacka
i plastyczna
miejski Szkoła Podstawowa nr 2  im. Henryka Sucharskiego we Wrocławiu 6
– I miejsce
– II miejsce
– III miejsce
14.   VIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS GRAFICZNO-PLASTYCZNY POD HASŁEM: „MOJE ŚNIADANIE DO SZKOŁY” miejski Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia; Szkoła Podstawowa
nr 73 im. Generała Władysława Andersa
5
– wyróżnienie
15.   IX MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM „Radosny Uśmiech, Radosna Przyszłość”

 

miejski Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia; Koło Wrocławskiego Stowarzyszenia Narodowego Czynu Pomocy Szkole przy SP Nr 9 we Wrocławiu; Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
we Wrocławiu
5
– III miejsce
– wyróżnienie
16.   Radosna Parada Niepodległości
11 listopada 2015
miejski Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  30
– wyróżnienie
17.   Konkurs plastyczny:
Co w trawie piszczy?
miejski Szkoła Podstawowa nr 63
im. Anny Jasińskiej we Wrocławiu
2
– II miejsce
18.   III Międzyszkolny Turniej Zbijaka miejski SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109 im. Edwarda Dembowskiego
we Wrocławiu
12
– II Miejsce
19.   IX Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej pod tytułem „Wielcy podróżnicy – wędrówki bocianów” miejski Szkoła Podstawowa nr 82
im. Budowniczych Wrocławia we Wrocławiu 
1
I miejsce


Znaczące sukcesy szkoły

WYRÓŻNIENIE za realizację Projektu „Zdrowe żywienie w przedszkolu i szkole – Dobre Praktyki” w ramach realizacji projektu „Nasze marzenie – zdrowe jedzenie” / Projekt dokumentował działania „Dobre Praktyki” w zakresie poprawy jakości żywienia w naszej szkole w roku szkolnym: 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014
WYRÓŻNIENIE  za wzorowe uczestnictwo w programie „Owoce  w szkole” oraz realizują przedsięwzięć w zakresie promocji zdrowego odżywiania (10 szkól na terenie województwa)
GRANT TEMATYCZNY ZE ŚRODKÓW STOWARZYSZENIA ZDROWYCH MIAST POLSKICH Nazwa programu: Dbamy o środowisko wokół nas – „ZIELONY SKWER POD PLATANEM” – pozyskanie 4 000 zł
Szkoła została laureatem drugiej edycji konkursu pod nazwą SALA PRZYRODY TAURON EKOENRGIA (Nagroda celowa, na zorganizowanie sali dydaktycznej do nauki przyrody w wysokości 40 tysięcy złotych)

Podziękowanie 03-09-2016
Podziękowanie  03-09-2016

 

 

 

 

 

 


🙂 XIV Ogólnopolski Konkurs Piosenki i Recytacji Poezji Legionowej, Żołnierskiej i Niepodległościowej organizowanym przez Związek Piłsudczyków pod Patronatem Pani Karoliny Kaczorowskiej – Małżonki ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej Ryszarda Kaczorowskiego, odbywającym się przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej, Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
I miejsce W KATEGORII WIEKOWEJ – SZKOŁY PODSTAWOWE W KATEGORII RECYTACJI – MARIANNA MŁODOŻENIAK Z KLASY VI A
Wyróżnienie
W KATEGORII WIEKOWEJ – SZKOŁY PODSTAWOWE W KATEGORII ŚPIEWU –  MAGDALENA POLAK Z KLASY V B
🙂 IX Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej (Organizator SP nr 82 we Wrocławiu)
I miejsce w kategorii kl. I-III  – KRZYSZTOF  WÓJCIK z klasy II b
🙂 XVIII edycja Konkursu „Mój dom, moje miasto, moja ojczyzna” zorganizowanego po raz 18. przez Zarząd Regionu i Sekcję Oświaty z okazji święta Niepodległości 11 Listopada. Hasło przewodnie konkursu brzmiało „35 lat z Solidarnością”
I miejsce W KATEGORII WIEKOWEJ – SZKOŁY PODSTAWOWE – O.KUBIAK, W.IGNASZEWSKA, A.KOSZLAGA, M. MŁODOŻENIAK Z KL. VI A

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓLNE SUKCESY I OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY lata 2006-2015