KONSULTACJE

Uczniowie potrzebujący wsparcia i pomocy mogą zgłaszać się
do nauczyciela na zajęcia pozalekcyjne. Podczas tych spotkań u
czniowie mają prawo napisać zaległe sprawdziany i kartkówki. Mogą także uzyskać pomoc
w przypadku trudności w opanowaniu materiału edukacyjnego.

 Konsultacje – 2016/2017

– Zajęcia wspierające potrzeby i zainteresowania uczniów