KALENDARZ WYDARZEŃ

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2018/2019 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73
IM.
GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA UL. GLINIANA 30, 50-525 WROCŁAW

LEKCJE OTWARTE OD PAŹDZIERNIKA 2017 DO STYCZNIA 2018
SERDECZNIE ZAPRASZAM RODZICÓW I GOŚCI NA ZAJĘCIA OTWARTE

Organizacja roku szkolnego 2017/2018

– 03 września 2018 – Rozpoczęcie roku szkolnego
23-31 grudnia 2018– Zimowa przerwa świąteczna
– 28 stycznia – 10 lutego 2019 – Ferie zimowe
– 14.04. – 23.04. 2019 – Wiosenna przerwa świąteczna
– 21 czerwca 2019 – Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych
– 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 – Ferie letnie
– 01 listopada 2018 / czwartek; 1 stycznia 2019 (wtorek)
– 01 maja 2019 / środa
– 03 maja 2019 / piątek
– 20 czerwca 2019 / czwartek
Dodatkowe dni wolne:
– 02.11.2018 (odpracowane 22.09.2018)
02.05.2019 (odpracowane 09.03.2019)
– Dni bez zajęć dydaktycznych – w dniu egzaminu dla kl. 8: 15,16,17.04.2019 – zajęcia opiekuńcze (kl.1-7)
– Dzień bez zajęć dydaktycznych – 12.10.2018, 29.04.2019, 30.04.2019 – zajęcia opiekuńcze (kl.1-8)

DIAGNOZY

Klasy 1 – wrzesień 2018 – diagnoza wewnętrzna
– czerwiec 2019 – język angielski (diagnoza wewnętrzna)
czerwiec 2019 – diagnoza (IBK)
Klasa 2 – wrzesień 2018 – język angielski (diagnoza wewnętrzna)
– czerwiec 2019 – diagnoza (IBK)
Klasy 3 – wrzesień 2018 – język angielski (diagnoza wewnętrzna)
– czerwiec 2019 – diagnoza (IBK)
Klasy 4 – 19 września 2018 – diagnoza matematyka (WCDN)
– 20 września 2018 – diagnoza język polski (WCDN)
– październik 2018 – język angielski (diagnoza wewnętrzna)
czerwiec 2019 – diagnoza (IBK)
Klasy 5 – październik 2018 – język angielski (diagnoza wewnętrzna)
– czerwiec 2019 – diagnoza (IBK)
Klasy 6 – 29 kwietnia 2019 – język angielski (WCDN)
– 25 kwietnia 2019 – matematyka (WCDN)
– 26 kwietnia 2019 – język polski (WCDN)
– czerwiec 2019 – diagnoza (IBK)
Klasy 7 – 05 czerwca 2019 – próbny egzamin: język polski
– 06 czerwca 2019 – próbny egzamin: matematyka
07 czerwca 2019 – próbny egzamin: język angielski
Klasy 8
Termin egzaminu próbnego ustala CKE
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY:
– 15 kwietnia 2019 – egzamin: język polski
– 16 kwietnia 2019  – egzamin: matematyka
– 17 kwietnia 2019 – egzamin: język angielski

Uroczystości szkolne

16 – 18.09.2018 (nd.-wt.) – Obchody Dnia Sybiraka 
03.10.2018 (śr.) – Ślubowanie i Pasowanie uczniów klas 1a,b 
11.10.2018 (pt.) – Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej  
09.11.2018 (pt.) – Apel z okazji Święta Niepodległości 
11.11.2018 (nd.) – Udział w Radosnej Paradzie Niepodległości 
26.02.2019 (wt.) 16. Rocznica nadania Szkole imienia Generała Władysława Andersa 
10.04.2019 (śr.) – Apel okolicznościowy „Katyń pamiętamy” 
26.04.2019 (wt.) – Apel z okazji Święta 3 Maja 
17.05.2019 (pt.) – Apel z okazji 75. rocznicy bitwy o Monte Cassino; organizacja wrocławskich uroczystości rocznicowych
21.06.2019 (pt.)  – Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019; – Święto Szkolnych Sukcesów

 Imprezy szkolne

22.09.2018 (sob.) – XXI Festyn Rodzinny
20.11.2018 (wt.)  – XXVII Festiwal Piosenki Świetlicowej – org. SP 73
06.12.2018 (czw.) – Św. Mikołaj w naszej szkole
14.12.2018 (pt.) – XVII Przedświąteczny Kiermasz Charytatywny
21.12.2018 (pt.) – Jasełka szkolne (kl. I – VIII) i spotkania wigilijne w klasach
20.02.2019 (śr.) – Zabawa Karnawałowa klas „0” – III
05.03.2019 (wt.) – XII Wrocławski Przegląd Piosenki Przedszkolnej „Śpiewać każdy może” – org. SP73
09.03.2019 (sob.) – Dzień Otwartej Szkoły
03.06.2019 (pn.) – Dzień Dziecka i Dzień Sportu (kl. „0” – VIII)
14.06.2019 (pt.) – XXII PIKNIK SZKOLNY

Akcje

październik 2018 – XI edycja akcji „Podaruj znicz na Kresy”
25.10.2018. (czw.) – 39. Zbiórka makulatury
październik 2018 – „Adopcja na odległość” – 11. rok opieki nad szkołą misyjną w Zambii – Tydzień Misyjny
29.11. – 09.12.2018 (pn. – pt.) XI edycja Świątecznej Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie       
10 – 14.12.2018 (pn. – pt.) – VIII edycja akcji „NIE – dla wulgaryzmów” Tydzień Pięknego Słowa
kwiecień 2019 X edycja Akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”               
wrzesień 2018 – czerwiec 2019 VII edycja akcji „Cały Wrocław czyta”

Tradycyjne konkursy

10.09.2018 (pn.) – Rozpoczęcie międzyklasowego konkursu „Liga Klas IV – VIII ” oraz „Mała Liga Klas I – III”                              
07.02. 2019 (czw.) – Konkurs wiedzy o Patronie Szkoły dla klas II
08.02.2019 (pt.) – Konkurs wiedzy o Patronie Szkoły dla klas III
19.02.2019 (wt.) – XVI Międzyprzedmiotowy Turniej Wiedzy o Patronie Szkoły kl. IV – VIII
07.06.2019 (pt.) – OMNIBUS I etap Konkursu wiedzy ogólnej dla uczniów klas III / finał konkursu – 13.06.2019 (czw.)
25.04.2019. (czw.) – XIX Szkolny Turniej Mitologiczny klas V
wrzesień 2018 – maj 2019 – IX Turniej Ortograficzny o tytuł „Mistrza Ortografii” klas IV – VIII – finał 10.06.2019 (pn.)
26.04.2019 – XIII Międzyszkolny Konkurs Biblijny „Ewangelia wg św. Marka – czy ją znam?”
17.05.2019 (pt.) – XI Ogólnopolski Konkurs Graficzno-Plastyczny pod hasłem: „CZERWONE MAKI NA MONTE CASSINO …” – org. SP 73
17.06.2019 (pn.) – Konkurs o tytuł Ucznia Roku klas IV÷VIII

Programy i projekty

·          Program promocji zdrowia w ramach Wrocławskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie
·          „Programu dla szkół” – owoce i warzywa oraz mleko i przetwory mleczne
·          Program miejski Uczeń w formie i Szkoła w formie
·          Ogólnopolski Społeczny Program „Szkoła bez przemocy” / Realizacja szkolnego Programu „NIE – PRZECIW AGRESJI I PRZEMOCY”
·          „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo”
·          Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci – Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław

·          Projekt wychowawczy „Mistrz wzorowego zachowania” dla klas I – III

·          Szkolny Projekt edukacyjny „Czwartkowe wieczory”

·          Miejski projekt „Szkoła w mieście”

Certyfikaty Szkoła posiada Certyfikaty: – Szkoła „Miejscem Przyjaznym Seniorom”, „Katyń” …ocalić od zapomnienia” za realizację ogólnopolskiego programu edukacyjnego – posadzenia 21857 Dębów na 70-lecie Zbrodni Katyńskiej (tablica pamiątkowa i Dąb Pamięci znajdują się na terenie naszej szkoły), „Szkoła bez przemocy”, „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo”, Szkoła Promująca Zdrowie w ramach Wrocławskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie, „Szkoła zaangażowana w promowanie Żywienia i Aktywności Fizycznej”, Szkoły Segregującej Śmieci, Szkoła przyjazna dla sześciolatka – nadany przez MEN, Klubu Bezpiecznego Puchatka

Wycieczki szkolne

Klasowe i szkolne wycieczki dla klas „0” – VIII odbywają się zgodnie ze Statutem Szkoły w ostatnim tygodniu maja, tj. 27 – 31 maja 2019

Konsultacje dla uczniów

Konsultacje nauczycieli dla uczniów odbywają się w ramach zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych. Terminarz zajęć na tablicy ogłoszeń
i na stronie internetowej szkoły.

Zajęcia pozalekcyjne
dla klas I – VIII

W szkole realizowane są w ciągu tygodnia zajęcia pozalekcyjne w formie: kół zainteresowań, zajęć wspierających edukację i rozwój ucznia oraz zajęcia specjalistyczne: gimnastyka korekcyjna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia terapeutyczne, zajęcia logopedyczne, zajęcia socjoterapeutyczne.

Informacje na temat zajęć są dostępne u wychowawcy klasy, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły.

INNE WAŻNE INFORMACJE

OBIADY – wydawanie obiadów od godz. 12.20 – 14.00. Cena jednostkowa obiadu – 6 zł. Informacja o miesięcznej opłacie za obiady będzie umieszczana na tablicy informacyjnej w holu przed wejście do szkoły (gablota pedagoga/psychologa) i stronie internetowej szkoły. Wpłaty należy dokonywać z góry, do ostatniego dnia każdego miesiąca – DECYDUJE DATA WPŁYWU na konto Szkoły: PKO BP 32 1020 5226 0000 6802 0416 1477. Odwołanie w celu jego odpisania należy zgłosić w godz. 6.30 – 8.00 w sekretariacie, na portierni lub telefonicznie 71 798-68-62 wewnętrzny 150  w dniu, w którym dziecko nie będzie jadło posiłku. Obowiązek odwoływania obiadów spoczywa na rodzicach/opiekunach.

– BASEN – dodatkowe zajęcia pływania dla uczniów naszej szkoły będą organizowane we Wrocławskim Parku Wodnym przy ul. Borowskiej. Zajęcia prowadzić będą instruktorzy pływania, natomiast opiekę nad uczniami w drodze na basen oraz po zajęciach zapewnia szkoła. Zajęcia będą odbywać się w czwartki w godz.15.00 – 15.45. Wyjścia wszystkich uczniów spod szkoły o 14.40. Rodzice do godz. 16.15 mają obowiązek odebrać dziecko z AquaParku przy ul. Borowskiej. Dzieci po zajęciach na basenie nie wracają do szkoły.

 – ELEKTRONICZNY DZIENNIK LIBRUS – w roku szkolnym 2018/2019 szkoła kontynuuje pracę z dziennikiem elektronicznym – LIBRUS Synergia, który umożliwi rodzicom bieżącą kontrolę frekwencji i postępów w nauce dzieci. Za pomocą systemu każdy rodzic będzie mógł korespondować z dowolnym nauczycielem, sprawdzać, czy dziecko uczestniczy
w zajęciach oraz jakie otrzymuje oceny. Wystarczy zalogować się na swoje konto przez stronę https://synergia.librus.pl, wpisując LOGIN i HASŁO (system rozpoznaje wielkość liter). Wymiana informacji z wychowawcą nie wymaga konfigurowania skrzynek pocztowych lub wypełniania skomplikowanych formularzy. Dane
o ocenach i frekwencji są przedstawiane w postaci zestawień oraz aktualizowane na bieżąco przez nauczycieli. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania są pod adresem: https://synergia.librus.pl/faq

Przypomnienie:

Uczeń może zostać zwolniony z zajęć wychowania fizycznego wyłącznie na wniosek rodziców/opiekunów, na czas podany w zaświadczeniu lekarskim oraz po wydaniu    decyzji przez dyrektora szkoły (należy przedłożyć w sekretariacie podanie rodzica do dyrektora wraz z zaświadczeniem lekarskim).

Uczeń może być zwolniony z lekcji/zajęć szkolnych tylko po okazaniu pisemnej prośby rodziców/opiekunów lub osobiście przez rodziców/opiekunów.
Dzieci nie będą zwalniane na telefoniczną prośbę rodziców/opiekunów.

Wzory zwolnień i usprawiedliwień znajdują się na szkolnej stronie internetowej (zakładka RODZICE/DRUKI SZKOLNE) i u wychowawcy.

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich dzieci – wejście na teren szkoły rodziców/opiekunów oraz innych osób postronnych jest możliwe wyłącznie po wpisaniu
się w REJESTR OSÓB WCHODZĄCYCH DO SZKOŁY, który jest u pani woźnej. 

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich dzieci – podczas lekcji i przerw nauczyciele nie będą udzielać konsultacji rodzicom/opiekunom.
Zapraszamy na zebrania i konsultacje dla rodziców / opiekunów wg niniejszego kalendarza, a w sprawach
bardzo pilnych proszę dzwonić do pokoju nauczycielskiego – nr tel.: 71 798 68 62 wew. 200 lub kontaktować
się poprzez pocztę LIBRUS Synergia na konta poszczególnych nauczycieli.

Kalendarz zostanie umieszczony na szkolnej stronie internetowej, w gablocie w holu

oraz rozdany rodzicom na pierwszym zebraniu w dniu 18 września 2018r.

Komunikaty i informacje bieżące będą podawane rodzicom na stronie internetowej szkoły lub / i w Librusie.