DZIAŁANIA PATRIOTYCZNE

Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, Zapomnij o mnie…” – A. Mickiewicz


Prowadzimy działania patriotyczne na rzecz szkoły i lokalnego środowiska

EDUKACJA PATRIOTYCZNA W NASZEJ SZKOLE

ZASZCZYTNE WYRÓŻNIENIE DLA NASZEJ SZKOŁY

W dniu 17.09.2018 Pani dyrektor K. Osieleniec-Moszczyńska uczestniczyła wraz z pocztem sztandarowym w obchodach Dnia Sybiraka, których organizatorem był Zarząd Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu we współpracy z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu i Stowarzyszeniem Pamięci Zesłańców Sybiru. Uroczystości odbyły się w Sali Koncertowej Polskiego Radia. Podczas uroczystości Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu Eugeniusz Kuszka wręczył Pani Dyrektor pamiątkowy medale 30-lecia reaktywacji Związku Sybiraków.