DZIAŁANIA PATRIOTYCZNE

Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, Zapomnij o mnie…” – A. Mickiewicz


Prowadzimy działania patriotyczne na rzecz szkoły i lokalnego środowiska

EDUKACJA PATRIOTYCZNA W NASZEJ SZKOLE