DYREKCJA

Dyrektor Szkoły:

mgr Katarzyna Osieleniec–Moszczyńska – pedagog, logopeda
k.moszczynska.SP73@wp.pl
przyjmuje: czwartek 15.00÷16.30 /  po wcześniejszym umówieniu  we czwartki od godz. 15.30 do godz. 16.30
——————————————————————————————

Wicedyrektor Szkoły:

mgr Magdalena Młodożeniak – nauczyciel języka polskiego
m.mlodozeniak.SP73@wp.pl
przyjmuje: środa 15.00÷16.30 / po wcześniejszym umówieniu