BIBLIOTEKA

                                                                                       „Kto czyta książki, żyje podwójnie”  Umberto Eco

BIBLIOTEKA SZKOLNA (sala nr 9): bibliotekarz: mgr Maria Poznańska

 

 

 

 CZAS PRACY BIBLIOTEKI:

– poniedziałek: 9.30 – 12:50
– wtorek: 10.30 – 14.00
– środa: 8.30 – 12.50
– czwartek: 10.30 – 12.50
– piątek: 8.45 – 10.15

 REGULAMIN BIBLIOTEKI

DZIAŁANIA BIBLIOTECZNE:
VI Szkolny Konkurs Recytatorski „POECI – DZIECIOM  wiersze Danuty Wawiłow” – kwiecień 2016


CAŁY WROCŁAW CZYTA DZIECIOM – Projekt skierowany do wrocławian i wszystkich placówek edukacyjnych Wrocławia, które uczestniczyły lub chcą uczestniczyć w akcji „Cały Wrocław czyta”. Jego zadaniem jest podnoszenie kompetencji czytelniczych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży oraz kształtowanie postaw związanych z edukacją alternatywną: kreatywność, oryginalność i nietuzinkowość w postrzeganiu szkoły XXI wieku


Realizacja długofalowego projektu bibliotecznego pod hasłem ” Znane i mniej znane wiersze o zwierzętach” – na podsumowaniu dzieci z Przedszkola nr 50 „Mały Kolejarz” X-XII 2014