BEZPIECZEŃSTWO

DZIAŁANIA SZKOŁY NA RZECZ ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW

Respektując przepisy i rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, w dniu 15.06.2018 r. o godz. 10:00 w naszej szkole został przeprowadzony próbny alarm przeciwpożarowy. Wzięli w nim udział uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i pracownicy szkoły. Celem było praktyczne sprawdzenie opracowanej dla obiektu instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zachowania personelu szkoły, zachowania uczniów oraz współdziałania dyrektora szkoły z przybyłym nadzorem. Wszystkim uczestnikom zostały przypomniane procedury ewakuacji, drogi ewakuacyjne oraz obowiązki spoczywające na nauczycielach i personelu szkoły. Alarm przebiegł szybko i sprawnie.

21.06.2018 – egzamin praktyczny na kartę rowerową z udziałem funkcjonariuszy Policji z Komendy Miejskiej Policji – Wydział Ruchu Drogowego

18.06.2018Szkolenie dla uczniów  klas czwartych z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej przeprowadzone na technice

Udział w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla Szkół Podstawowych – 10.04.2017
Spotkanie z policjantem na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym – październik 2016

18.12.2015 – Szkolenia dla uczniów klas I-VI z pierwszej pomocy przedlekarskiej.

W dniu 25. 11. 2015 r. odbyły się spotkania z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji Wydziału Ruchu Drogowego. Tematem pogadanek było: Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz rozpoznawanie miejsc i sytuacji na drodze do i ze szkoły zagrażających bezpieczeństwu dzieci.

Akcja „Bezpieczna droga do szkoły”

Bezpieczne dziecko w sieci 10 RAD DLA RODZICÓW

LIST DO RODZICÓW na temat bezpieczeństwa naszych dzieci w sieci Internet

 • Realizacja działań z zakresu bezpieczeństwa:

 1. Akcja „Jestem bezpieczny” Pogadanki – utrwalenie znajomości numerów alarmowych: krajowego 112, pogotowia ratunkowego, pogotowia górskiego i wodnego, policji, straży pożarnej – poprzez rozmowy tematyczne, tablice demonstracyjne.
 2. Akcja „Znam numery alarmowe” – uświadomienie uczniom znaczenia numerów alarmowych oraz okoliczności, w jakich należy z nich korzystać.
 3. Akcja szkolna „Dbamy o bezpieczeństwo w szkole” – znaki bezpieczeństwa, procedury ewakuacji oraz oznaczenia szkolnych korytarzy.
 4. Bezpieczeństwo ucznia: bezpieczny wypoczynek podczas wakacji, wychowanie do bezpieczeństwa, zapobieganie wypadkom, pierwsza pomoc przedlekarska.
 5. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – profilaktyka i edukacja – warunki otrzymania karty rowerowej.
 6. Ogólnopolski Program Klub Bezpiecznego Puchatka dla kl. I-III.
 7. Plusy i minusy Internetu. Bezpieczeństwo w sieci. Internetowi przyjaciele – co mówię
  o sobie w sieci? – Dzień Bezpiecznego Internetu.
 8. Spotkanie o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym dla klas I – III i IV – VIII
  w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.
 9. Szkolne konkursy dla kl. III i IV – bezpieczeństwo ucznia: znajomość znaków drogowych, uświadomienie niebezpieczeństwa zabaw w miejscach niedozwolonych.
 10. Akcja „Tydzień bezpieczeństwa w klasach I – VIII” (konkursy, pogadanki, wyjście do miasteczka ruchu drogowego).
 11. Zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z komputera.
 12. MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO „BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE”.
 13. Szkolenia dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.