AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI I SPRAWY BIEŻĄCE

data publikacji: 5.02.2018

Informujemy, że od 5 lutego 2018 obowiązuje nowy plan lekcji.
– Plan dostępny w zakładce „UCZNIOWIE – PLAN LEKCJI

data publikacji: marzec 2015

P R Z Y P O M N I E N I E
Szanowni Rodzice, Pisemny wniosek rodziców, których dzieci wymagają opieki w dniach ustawowo wolnych od zajęć dydaktycznych można składać w godzinach pracy sekretariatu szkoły najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem opieki. Z uwagi na organizację pracy szkoły wnioski proszę składać wyłącznie w dniach zajęć dydaktycznych. Wnioski składane po terminie nie będą uwzględniane. Nadmieniam, że w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła nie wydaje obiadów.
DYREKTOR SZKOŁY
Katarzyna Osieleniec –Moszczyńska

Podanie do dyrektora szkoły o zapewnienie dziecku opieki w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczychword

data publikacji:
28.05.2017

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

data publikacji:
marzec 2017

Zapraszamy do udziału w akcji „Dar dla Aleppo” / informacja ze strony Kuratorium Oświaty

Zachęcamy Państwa do zaangażowania się w akcję „Dar dla Aleppo”, którą zainicjował abp. Józef Kupny. Oprócz duchownych kościołów chrześcijańskich w przedsięwzięcie włączyli się przedsiębiorcy, samorządowcy oraz ludzie dobrej woli z całego Dolnego Śląska, w tym Wojewoda Dolnośląski pan Paweł Hreniak oraz Dolnośląski Kurator Oświaty pan Roman Kowalczyk.  Pomoc dla mieszkańców syryjskiego Aleppo prowadzona jest we współpracy z Papieskim Stowarzyszeniem „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Tym razem celem akcji będzie dzieło odbudowy szpitala oraz zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu medycznego.  Każdy z nas może wesprzeć finansowo to szczytne przedsięwzięcie, bowiem zbiórka pieniędzy JUŻ TRWA! Szczegóły akcji na stronie internetowej www.dardlaaleppo.pl oraz stronie internetowej i antenie Radia Rodzina.

Drodzy Rodzice! Celem akcji jest zebranie funduszy, które pokryją koszt remontu oddziału szpitalnego zbombardowanej placówki i wyposażenia go w sprzęt medyczny.
Nasz szkolny wolontariat zachęca całą społeczność szkolną do włączenia się w proponowane przez organizatorów działania.

data publikacji:
marzec 2017

S z a n o w n i   R o d z i c e !  Informuję, że w naszej Szkole obowiązują dwa warianty jednolitego stroju:
1) granatowa kamizelka z tarczą Szkoły (pod kamizelką bluzka z długim lub krótkim rękawem) – koszt zakupu: 38 zł
2) jasnoniebieska koszulka polo z tarczą Szkoły (można pod koszulkę włożyć bluzkę z długim rękawem) – koszt zakupu: 30 zł Osoby zainteresowane zakupem koszulki polo proszę o złożenie stosownego zamówienia (z podaniem rozmiaru) u Pań na portierni, a należność za koszulkę proszę wpłacać u Wychowawcy klasy do 31 marca 2017 r. Wszystkie dzieci mają obowiązek nosić zamiennie (np. w zależności od pogody) kamizelkę lub koszulkę
Równocześnie informuję, że następny zakup szkolnych mundurków będzie możliwy dopiero we wrześniu 2017
Magdalena Młodożeniak – wicedyrektor Szkoły

data publikacji: styczeń 2017

LIST MEN 2017
LIST MEN 2017

 

Szkoła po zmianie - plakat - Dobra Szkoła
Szkoła po zmianie - plakat - Dobra Szkoła

 

Szanowni Rodzice!

zachęcam Państwa do odwiedzenia strony internetowej www.reformaedukacji.men.gov.pl. Można na niej znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, harmonogram prac nad wdrażaniem reformy oraz akty prawne.
Z wyrazami szacunku
Katarzyna Osieleniec-Moszczyńska
Dyrektor Szkoły

data publikacji: wrzesień 2016 

Nabór na indywidualne lekcje muzyki prowadzonych przez Społeczne Ognisko Artystyczne we Wrocławiu przy ul. Glinianej 30

data publikacji: 11.06.2015

INFORMUJEMY, ŻE NASZA SZKOŁA OTRZYMAŁA W RAMACH DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU CERTYFIKAT „SZKOŁA DBAJĄCA O BEZPIECZEŃSTWO”

roku szkolnego 2014/2015 

Drodzy Państwo, w II półroczu roku szkolnego 2014/2015 w naszej szkole przeprowadzona została przez Kuratorium Oświaty ewaluacja zewnętrzna. Rezultatem ewaluacji zewnętrznej jest uzyskanie przez placówkę Poziomu B, który oznacza wysoki stopień wypełniania wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r.

 🙂 Zobacz raport ze swojej szkoły – npseo.pl