Archiwum

WIADOMOŚCI ARCHIWALNE

Data przeniesienia do archiwum 14.10.2018
List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów / 2018.05.18

Data  przeniesienia do archiwum 15.02.2018
Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia informuje o warsztatach programowania z Gigantami Programowania organizowanych we Wrocławiu w ramach promowania idei nauczania programowania wśród dzieci młodzieży.
W poprzedniej edycji, która odbyła się we wrześniu 2017 roku wzięło udział prawie 500 uczniów z całej Polski. Obecna edycja odbędzie się w dniach 3, 4 i 17 lutego w największych miastach w Polsce Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Gliwicach i Łodzi.
Informacje o akcji oraz formularz zapisowy można znaleźć na stronie internetowej

 • Szanowni Państwo,
  z przyjemnością prezentujemy Państwu informator „Wrocław dla rodzica” przygotowany przez Urząd Miejski Wrocławia.
  Jest to zbiór informacji ważnych i przydatnych rodzicom dzieci w różnym wieku opublikowany w poręcznej formie artykułu z odnośnikami na stronie visitwroclaw.eu.
  https://visitwroclaw.eu/wroclaw-dla-rodzica-od-a-do-z

  Dzisiejsze tempo życia i dynamika zmian we Wrocławiu stawiają rodziców często w sytuacji natychmiastowej potrzeby dostępu do aktualnych, ważnych dla nich informacji. Dotyczy to zarówno stałych mieszkańców miasta, jak i nowych, przeprowadzających się z innych miast Polski czy zagranicy. Stąd pomysł na informator, w którym zebrane dane pozwolą szybko i sprawnie wyszukać potrzebne informacje.
  Tekst można przeglądać w przeglądarce internetowej na komputerze oraz przez urządzenia mobilne

—————————————————————————————————————————————–
– ROK SZKOLNY 2016-2017

Wydawanie obiadów nastąpi od 7 września 2016 r. od godz. 12.00 do godz. 14.00 (po zaksięgowaniu wpłaty na konto). Cena obiadu 4,86 zł. Odwołanie obiadu przez rodzica, w celu jego odpisania, powinno nastąpić w sekretariacie Szkoły najpóźniej do godz. 9.00 dnia, w którym dziecko nie będzie jadło posiłku. Obowiązek odwoływania obiadów spoczywa na rodzicach/opiekunach. Posiłki wydaje firma cateringowa LIDO. / zapis dotyczy września 2016 r.


KAMPANII EDUKACYJNEJ „Bank z klasą. CAła wiedza o bankowości” Kampanię prowadzi CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA – CZAS REALIZACJI ROK SZK.: 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015

Zajęcia z Panią Danutą Opalą

 

 

O KAMPANII „Bank z klasą. CAła wiedza o bankowości” to społeczna kampania edukacyjna, której celem jest wprowadzenie dzieci w świat finansów. Inicjatywę kierujemy do uczniów z klas nauczania wczesnoszkolnego państwowych szkół podstawowych. Wpisuje się ona w rekomendowane przez Narodowy Bank Polski, Komisję Nadzoru Finansowego, a także przez instytucje europejskie i światowe działania propagujące edukację bankową i ekonomiczną. W kampanii „Bank z klasą” przekazujemy dzieciom wiedzę na temat pieniędzy, racjonalnego sposobu ich wykorzystania, oszczędzania, ale także pokazujemy, jak tę wiedzę wykorzystać w praktyce. Nauka odbywa się w prosty sposób – przez zabawę i doświadczanie. Podczas zajęć wolontariusze – pracownicy banku czytają dzieciom fragmenty książek, które nawiązują do tematyki finansowej. W ten sposób zachęcają je także do czytania. Zarówno zakres wiedzy, jaki i środki dydaktyczne wykorzystane w programie dostosowane są do wieku uczestników.
ORGANIZACJA KAMPANII
Kampanię realizujemy przez trzy lata w jednej szkole. Składa się ona z trzech modułów edukacyjnych: „W świecie pieniądza”, „Poznajemy świat finansów” oraz „W świecie ekonomii”.
W programie przygotowaliśmy 14 zajęć, odbywających się co dwa miesiące – cztery w klasie pierwszej oraz po pięć w klasie drugiej i trzeciej. Prowadzimy je w szkołach we współpracy z wychowawcą, na podstawie specjalnie opracowanych scenariuszy, a jedne zajęcia – w placówce bankowej. Czas trwania spotkania to godzina zegarowa. Na każdych zajęciach uczniowie otrzymują materiały dydaktyczne: karty pracy, słowniczki z definicjami pojęć, które omawiamy na zajęciach i ich tłumaczeniami na język angielski.
Prowadzący zajęcia pracownicy banku to osoby, które swój czas z radością zdecydowały się przeznaczyć na edukację najmłodszych i na zasadzie wolontariatu zgłosiły się do uczestnictwa w kampanii.
W projekcie równie ważne jest zaangażowanie szkoły i wychowawców klas poprzez aktywny udział w zajęciach (kwestie dla nauczycieli są szczegółowo przedstawione w scenariuszach), przygotowanie klasy, zapewnienie niektórych rekwizytów potrzebnych do przeprowadzenia zajęć (np. piłki czy magnesów do tablicy), odebranie wysyłanych bezpośrednio do szkoły materiałów dydaktycznych.
AUTORKI PROGRAMU
Jadwiga Iwanowska – absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, konsultant Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli; wieloletni doradca metodyczny ds. terapii pedagogicznej, kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego; nauczyciel dyplomowany; ekspert ds. awansu zawodowego; konsultant ds. podstawy programowej kształcenia ogólnego; specjalista z zakresu terapii pedagogicznej; koordynator projektu „Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej”. Jest również współautorem materiałów metodycznych dla nauczycieli przedszkoli w projekcie „Przedsiębiorczy przedszkolak” i książek pomocniczych dla dzieci przedszkolnych oraz przewodnika metodycznego
w projekcie „Sześcioletni odkrywca”.
Lidia Czarnecka – nauczyciel dyplomowany z pierwszym stopniem specjalizacji zawodowej, wieloletni doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej (obecnie konsultant), egzaminator okręgowej komisji egzaminacyjnej, ekspert ds. stopni awansu zawodowego nauczycieli, nauczyciel szkoły wyższej.– ROK SZKOLNY 2015-2016

Informacja dotycząca nauki pływania uczniów klas trzecich w roku szkolnym 2015/2016
Szanowni Rodzice! Zajęcia nauki pływania odbędą się od 9.09.2015 r.
Warunkiem uczestnictwa ucznia w zajęcia nauki pływania jest pisemne oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki pływania oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem dziecka w zajęciach nauki pływania. Informację te są niezbędne w celu powiadomienia rodzica w sytuacji zagrożenia zdrowia dziecka. Jednocześnie informujemy, że pierwsze zajęcia, na które przyjdą dzieci są zajęciami organizacyjnymi i dotyczyć będą organizacji i bezpieczeństwa na basenie.


 WIADOMOŚCI ARCHIWALNE (2007- 2014)