TRENER OSIEDLOWY

DZIAŁANIA TRENERA OSIEDLOWEGO
Na terenie naszego boiska od 1 kwietnia pracuje trener osiedlowy pan Arkadiusz Prałat.
Zaprasza on młodych mieszańców OSIEDLA HUBY na zajęcia z:
piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, siatkonogi, badmintona, gier oraz zabaw rekreacyjnych. Trener pracuje także w czasie wakacji.

Do realizacji programu zgłosiło się łącznie aż 78 osób, wśród których po wnikliwej analizie i wielu rozmowach zakwalifikowano 47. Wyselekcjonowani trenerzy rozpoczęli swoją pracę od 1 kwietnia na 47 obiektach sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych w różnych miejscach Wrocławia. Te zostały wybrane na podstawie zgłoszeń dyrekcji miejscowych szkół oraz rad osiedli.

WYKAZ GODZIN PRACY TRENERA OSIEDLOWEGO

IMIĘ I NAZWISKO Arkadiusz Prałat
MIEJSCE PRACY BOISKO PRZY SP 73 UL. GLINIANA 30
TELEFON KONTAKTOWY 695-474-566
DNI TYGODNIA GODZINY
PONIEDZIAŁEK 15:00-19:00
WTOREK —————————-
ŚRODA 15:00-19:00
CZWARTEK —————————-
PIĄTEK 15:00-19:00
SOBOTA 9:00-12:00

Oficjalna strona programu Trener Osiedlowy
źródło informacji: http://www.wroclaw.pl

Wrocławski Szkolny Związek Sportowy jest organizatorem programu Gminy Wrocław: „Organizacja imprez oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych z Trenerem Osiedlowym dla dzieci i młodzieży na terenie Wrocławia w latach 2012-2014”

Główne cele Programu: 

 • zwiększenie ilości dzieci i młodzieży spędzającej wolny czas w sposób sportowy, bezpieczny i zorganizowany
  poprawa bezpieczeństwa na boiskach i terenach zielonych
 • zwiększenie samorządności młodzieży
 • zainteresowanie problematyką właściwej organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży wśród niej samej, a także wśród rodziców, instytucji pracujących na rzecz dzieci i młodzieży, sponsorów i innych osób
 • współorganizacja przez uczestników Programu: WROCŁAWSKIEJ OLIMPIADY PODWÓRKOWEJ oraz LATA Z TRENEREM OSIEDLOWYM
  Organizatorzy założyli, że od marca do grudnia 2012 roku na wytypowanych 47 boiskach na terenie Wrocławia pracować będzie 47 „trenerów osiedlowych” w wymiarze 15 godzin tygodniowo ( zajęcia w dni powszednie oraz soboty z możliwością odbywania niektórych zajęć także w niedziele ). Zajęcia odbywałyby się także w okresie wakacji letnich.

   Główne zadania trenera osiedlowego :

  • organizowanie życia sportowego dzieci i młodzieży przebywającej na boisku oraz próba przyciągnięcia do tych zajęć młodzieży, która korzysta z innych terenów
  • organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych na przydzielonym boisku oraz współorganizacja i uczestnictwo
   w imprezach organizowanych przez innych trenerów osiedlowych
  • dbanie o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywającej na wytypowanym boisku, kontrolowanie stanu technicznego urządzeń
  • zgłaszanie usterek, łagodzenie sporów, reagowanie na wszelkie patologie i niebezpieczeństwa
  • organizacja  zajęć rekreacyjno – turystycznych, wycieczek, rajdów
  • organizacja zorganizowanych wyjść młodzieży, która kibicować będzie na profesjonalnych imprezach sportowych, dbanie
   o właściwe zachowanie na nich, propagowanie zachowań „prawdziwego kibica”
  • kreowanie właściwych wzorców zachowań i postaw, w tym umiejętności zdrowego stylu życia, współpracy w grupie
   i innych
  • kontakty z rodzicami, szkołą, parafią i instytucjami pracującymi na rzecz dzieci i młodzieży
   pozyskiwanie osób dorosłych, które mogłyby wspierać program
  • organizacja wspólnie z innymi trenerami i ich podopiecznymi WROCŁAWSKIEJ OLIMPIADY PODWÓRKOWEJ i LATA Z TRENEREM OSIEDLOWYM