SZKOLNA ŚWIETLICA OSIEDLOWA

CENTRUM ROZWOJU AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY
CENTRU to dawna nazwa Świetlicy Osiedlowej, która  funkcjonować będzie od III – VI 2018 r. oraz od IX – XII  2018 r.
Informacje na temat spraw związanych z CENTRUM udziela Urszula Kopaczek – tel. 696-225-922

S z a n o w n i  R o d z i c e !
 w Szkole Podstawowej nr 73 im. Generała Władysława Andersa przy ul. Glinianej 30 prowadzi działalność Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci – SZKOLNA ŚWIETLICA OSIEDLOWA powstała z inicjatywy Rady Osiedla HUBY oraz  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 73 we Wrocławiu

Zadania Świetlicy:
*zorganizowanie uczniom czasu wolnego w ciekawych formach,
*rozwijanie wielostronnych zainteresowań i uzdolnień uczniów,
*zdobywanie przez uczniów nowej, ciekawej wiedzy,
*promowanie wśród uczniów wycieczek krajoznawczo – rekreacyjnych,
*zapewnienie fachowej opieki dzieciom przez nauczycieli SP 73 oraz wspomaganie rodziców w opiece nad dziećmi w godzinach popołudniowych.

– Zajęcia odbywają się na terenie szkoły i są bezpłatne
– Za sprawy organizacyjne (zapisy, przekazanie dzieciom harmonogramu) odpowiada nauczyciel prowadzący daną grupę

UWAGA! IX edycja Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży
zostanie uruchomione od września 2018 r.

Tygodniowy harmonogram zajęć
w IX edycji Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży
przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 73
II półrocze 2018
rodzaj zajęć poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
SZLAKIEM WROCŁAWSKICH KRASNALI – WYCIECZKI I ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
/ SALA NR 22
X 14.30-17.30 X X X
WARSZTATY TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ

/ SALA NR 22

 X  X X  15.30-17.00  X
AKADEMIA ARTYSTYCZNA Uwaga!
Miejsce i tematyka oraz daty wyjść zostaną uszczegółowione po podaniu repertuaru przez wrocławskie teatry, operę i filharmonię.

 Działania Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży

« 1 z 4 »