MIASTO POKOLEŃ

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego i Wrocławskie Centrum Seniora wspólnie z departamentem edukacji podjęły się kontynuacji programu edukacji społecznej na temat osób starszych i procesu starzenia się, zwanego „Miasto Pokoleń”. 

Adresatami programu są dzieci i młodzież. W programie uczestniczy 13 wrocławskich placówek oświatowych, obejmujących różne etapy edukacyjne (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne).

Główne cele programu Edukacja do starości – Miasto pokoleń

 • przeciwdziałanie przyjmowaniu przez dzieci i młodzież negatywnych stereotypów dotyczących starości;
 • rozwijanie wśród dzieci i młodzieży pojmowania starości jako naturalnej fazy rozwoju człowieka, etapu równoprawnego z innymi;
 • wskazywanie korzyści płynących z uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym;
 • zmiana postaw dzieci i młodzieży w stosunku do osób starszych (z postawy dystansu, obojętności czy niechęci – do postawy zrozumienia, życzliwości, szacunku);
 • zwiększenie wrażliwości na potrzeby osób starszych;
 • rozwijanie kompetencji kulturowych (otwartość, szacunek, tolerancja).

DZIAŁANIA PODJĘTE W NASZEJ SZKOLE W RAMACH PROGRAMU „MIASTO POKOLEŃ w roku szk. 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018

 • W dniu 20 listopada 2017 r. w naszej szkole gościliśmy Panie z Wrocławskiego Klubu Seniora: Irenę Nocuń, Nijolę Stankiewicz i Krystynę Stolarczyk. Panie zaciekawiły nas wspaniałymi strojami z dawnej epoki. Tematem spotkania uczniów kl. 3 z seniorkami były „Legendy Wrocławia, ciekawe miejsca, zagadki oraz ciekawostki historyczne”. Na zajęciach poznaliśmy legendy związane z Wrocławiem, rozpoznawaliśmy miejsca z nimi związane, odgadywaliśmy zagadki i dowiedzieliśmy się wiele o historii naszego miasta. Spotkanie Seniorów z dziećmi było bardzo wartościowe dla obu stron. Nawiązanie wzajemnych relacji w formie zabawy i quizów było wspaniałym doświadczeniem i okazją do budowania lokalnego patriotyzmu i przywiązania do naszej „Małej Ojczyzny”, a także pozwoliło na do umocnienie więzi międzypokoleniowej. (tekst Pani Beata Jaroszkiewicz)

 • Zajęcia edukacyjne: „Tam gdzie bociany zimują” / 17. 11.2016 oraz 23.03.2017
 • Warsztaty: Pierniczki, koszyczki i bombki – ozdoby świąteczne z dzieciństwa Babci i Dziadka / 5.12.2016
 • Tradycje listopadowe oczyma Babci / 22.11.2016
 • Bawimy się w teatr – przedstawienie dla babci i dziadka / 6.06.2016
 • Zabawy ruchowe z babcią / 13.04.2016
 • Zajęcia artystyczne: „Mały gest, a tyle znaczy… – pamiętajmy o innych” – wysyłanie kartek świątecznych do starszych osób / 13.03.2017 oraz 7.04.2017
« 1 z 2 »