START

Odrzućmy wszystko, co nas dzieli i bierzmy wszystko, co nas łączy”
~ Generał Władysław Anders

Dane teleadresowe szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 73 im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu

50-525 WROCŁAW; ul. Gliniana 30
tel. 71 798-68-62; e-mail: sp73@wp.pl; adres strony: www.sp73.wroc.pl;
nr konta: PKO BP 32 1020 5226 0000 6802 0416

        BIEŻĄCE INFORMACJE, AKTUALNOŚCI i WYDARZENIA

X Jubileuszowym Ogólnopolskim Konkursie Graficzno-Plastycznym
pod hasłem: „CZERWONE MAKI NA MONTE CASSINO”

 Zajęcia dla przedszkolaków – przyszłych uczniów klas pierwszych i oddziału przedszkolnego zorganizowane
  przez Szkołę Podstawową nr 73 im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu
~ rok szkolny 2017-2018
Z A P R A S Z A M Y 🙂
LP. DATA PRZEDSZKOLE PRZEDMIOT NAUCZYCIEL DZIEŃ NR LEKCJI SALA GODZINA
1 14.03.2018 119 Edukacja wczesnoszkolna Dorota Borecka środa 4 25 10.40-11.25
2 14.03.2018 136 Edukacja wczesnoszkolna Edyta Mazgaj środa 6 23 12.50-13.30
3 21.03.2018 136 Zajęcia artystyczne                                  – spotkanie z wiosną Paula Barańska środa 3 6 10.00-10.40
4 21.03.2018 136 Zajęcia plastyczno-muzyczne spotkanie z wiosną Sylwia Konarska środa 3 22 10.00-10.40
5 23.03.2018 119 Edukacja muzyka Ludmiła Zapaśnik piątek 4 21 10.40-11.25
6 23.03.2018 SP 73 – „0”
Informatyka Urszula Kopaczek piątek 4 18 10.40-11.25
7 28.03.2018 136 Edukacja plastyczna Agnieszka Garncarek-Owsianik środa 3 4 9.45-10.30
8 06.04.2018 119 Zajęcia plastyczno-muzyczne Sylwia Konarska środa 3 22 10.00-10.40
9 06.04.2018 136 Język angielski Karolina                      Tomala-Ciastoch piątek 3 22 9.45-10.30
10 06.04.2018 50 Edukacja muzyka Ludmiła Zapaśnik piątek 4 21 10.40-11.25
11 06.04.2018 SP 73 – „0”
Informatyka Urszula Kopaczek piątek 4 18 10.40-11.25
12 09.04.2018 136 Język włoski Ilona Kadys poniedziałek 3 22 9.45-10.30
13 09.04.2018 dla chętnych Warsztaty                                 plastyczno-techniczne A. Owsianik-Garncarek
U. Kopaczek
poniedziałek 9 4 16.00-16.30
14 10.04.2018 dla chętnych Warsztaty – edukacja polonistyczna
oraz języki obce
M. Leśniak-Brzezicka
I. Kadys
K. Tomala-Ciastoch
wtorek 9 23 16.00-16.30
15 11.04.2018 119 Zajęcia artystyczne Paula Barańska środa 3 6 10.00-10.40
16 11.04.2018 50 Edukacja wczesnoszkolna Edyta Mazgaj środa 6 23 12.50-13.30
17 11.04.2018 dla chętnych Warsztaty                                   muzyczno-rytmiczne L. Zapaśnik
E. Mazgaj
środa 9 4 16.00-16.30
18 12.04.2018 119 Edukacja wczesnoszkolna Beata Jaroszkiewicz czwartek 4 25 10.40-11.25
19 12.04.2018 dla chętnych Warsztaty – edukacja matematyczna D. Borecka
B. Jaroszkiewicz
czwartek 9 25 16.00-16.30
20 13.04.2018 50 Zajęcia plastyczno-muzyczne Sylwia Konarska środa 3 22 10.00-10.40
21 13.04.2018 119 Język angielski Karolina                      Tomala-Ciastoch piątek 3 22 9.45-10.30
22 13.04.2018 136 Informatyka Urszula Kopaczek piątek 4 18 10.40-11.25
23 13.04.2018 dla chętnych Warsztaty – edukacja przyrodnicza E. Kinzel
A. Wójcik
piątek 9 12 16.00-16.30
24 16.04.2018 119 Język włoski Ilona Kadys poniedziałek 3 22 9.45-10.30
25 16.04.2018 dla chętnych Zabawy ruchowe M. Bolek
T. Dyduch
poniedziałek 9 sala gimnastyczna 16.00-16.30
26 18.04.2018 50 Zajęcia artystyczne Paula Barańska środa 3 6 10.00-10.40
27 18.04.2018 119 Edukacja plastyczna Agnieszka Garncarek-Owsianik środa 3 4 9.45-10.30
28 19.04.2018 136 Edukacja wczesnoszkolna Dorota Borecka czwartek 3 25 9.45-10.30
29 19.04.2018 50 Edukacja wczesnoszkolna Beata Jaroszkiewicz czwartek 4 25 10.40-11.25
30 20.04.2018 50 Język angielski Karolina                      Tomala-Ciastoch piątek 3 22 9.45-10.30
31 20.04.2018 119 Informatyka Urszula Kopaczek piątek 4 18 10.40-11.25
32 25.04.2018 50 Edukacja plastyczna Agnieszka Garncarek-Owsianik środa 3 4 9.45-10.30
33 25.04.2018 119 Edukacja wczesnoszkolna Edyta Mazgaj środa 6 23 12.50-13.30
34 26.04.2018 136 Edukacja wczesnoszkolna Beata Jaroszkiewicz czwartek 4 25 10.40-11.25
35 26.04.2018 50 Edukacja wczesnoszkolna Dorota Borecka czwartek 3 25 9.45-10.30
36 27.04.2018 50 Informatyka Urszula Kopaczek piątek 4 18 10.40-11.25
37 11.05.2018 136 Edukacja muzyka Ludmiła Zapaśnik piątek 4 21 10.40-11.25
38 11.05.2018 SP 73 -„0”
Informatyka Urszula Kopaczek piątek 4 18 10.40-11.25
39 14.05.2018 50 Język włoski Ilona Kadys poniedziałek 3 22 9.45-10.30


Powrót
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 2018

NASZA SZKOŁA W OBIEKTYWIE
SZKOŁA 16-17 (10)
« 1 z 22 »

WAŻNE LINKI:

* Ministerstwo Edukacji Narodowej 

* Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

* Departament Edukacji we Wrocławiu

Synergia-logo
Synergia-logo
W naszej szkole obowiązuje dziennik elektroniczny –  🙂 LIBRUS Synergia

Matematyczne eksperymenty - logotypy
Matematyczne eksperymenty - logotypy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Szkole Podstawowej nr 73 im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu realizowany jest projekt „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”. Projekt realizowany jest od 1 września 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku. Szczegóły realizacji projektu znajdują się pod poniższym linkiem:
http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/matematyczne_eksperymenty/o-projekcie.