START

Odrzućmy wszystko, co nas dzieli i bierzmy wszystko, co nas łączy”
~ Generał Władysław Anders

Dane teleadresowe szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 73 im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu

50-525 WROCŁAW; ul. Gliniana 30
tel. 71 798-68-62; e-mail: sp73@wp.pl; adres strony: www.sp73.wroc.pl;
nr konta: PKO BP 32 1020 5226 0000 6802 0416

        BIEŻĄCE INFORMACJE, AKTUALNOŚCI i WYDARZENIA

X Jubileuszowym Ogólnopolskim Konkursie Graficzno-Plastycznym
pod hasłem: „CZERWONE MAKI NA MONTE CASSINO”

 Zajęcia dla przedszkolaków – przyszłych uczniów klas pierwszych i oddziału przedszkolnego zorganizowane
  przez Szkołę Podstawową nr 73 im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu
~ rok szkolny 2017-2018
Z A P R A S Z A M Y 🙂
LP. DATA PRZEDSZKOLE PRZEDMIOT NAUCZYCIEL DZIEŃ NR LEKCJI SALA GODZINA
1 14.03.2018 119 Edukacja wczesnoszkolna Dorota Borecka środa 4 25 10.40-11.25
2 14.03.2018 136 Edukacja wczesnoszkolna Edyta Mazgaj środa 6 23 12.50-13.30
3 21.03.2018 136 Zajęcia artystyczne                                  – spotkanie z wiosną Paula Barańska środa 3 6 10.00-10.40
4 21.03.2018 136 Zajęcia plastyczno-muzyczne spotkanie z wiosną Sylwia Konarska środa 3 22 10.00-10.40
5 23.03.2018 119 Edukacja muzyka Ludmiła Zapaśnik piątek 4 21 10.40-11.25
6 23.03.2018 SP 73 – „0”
Informatyka Urszula Kopaczek piątek 4 18 10.40-11.25
7 28.03.2018 136 Edukacja plastyczna Agnieszka Garncarek-Owsianik środa 3 4 9.45-10.30
8 06.04.2018 119 Zajęcia plastyczno-muzyczne Sylwia Konarska środa 3 22 10.00-10.40
9 06.04.2018 136 Język angielski Karolina                      Tomala-Ciastoch piątek 3 22 9.45-10.30
10 06.04.2018 50 Edukacja muzyka Ludmiła Zapaśnik piątek 4 21 10.40-11.25
11 06.04.2018 SP 73 – „0”
Informatyka Urszula Kopaczek piątek 4 18 10.40-11.25
12 09.04.2018 136 Język włoski Ilona Kadys poniedziałek 3 22 9.45-10.30
13 09.04.2018 dla chętnych Warsztaty                                 plastyczno-techniczne A. Owsianik-Garncarek
U. Kopaczek
poniedziałek 9 4 16.00-16.30
14 10.04.2018 dla chętnych Warsztaty – edukacja polonistyczna
oraz języki obce
M. Leśniak-Brzezicka
I. Kadys
K. Tomala-Ciastoch
wtorek 9 23 16.00-16.30
15 11.04.2018 119 Zajęcia artystyczne Paula Barańska środa 3 6 10.00-10.40
16 11.04.2018 50 Edukacja wczesnoszkolna Edyta Mazgaj środa 6 23 12.50-13.30
17 11.04.2018 dla chętnych Warsztaty                                   muzyczno-rytmiczne L. Zapaśnik
E. Mazgaj
środa 9 4 16.00-16.30
18 12.04.2018 119 Edukacja wczesnoszkolna Beata Jaroszkiewicz czwartek 4 25 10.40-11.25
19 12.04.2018 dla chętnych Warsztaty – edukacja matematyczna D. Borecka
B. Jaroszkiewicz
czwartek 9 25 16.00-16.30
20 13.04.2018 50 Zajęcia plastyczno-muzyczne Sylwia Konarska środa 3 22 10.00-10.40
21 13.04.2018 119 Język angielski Karolina                      Tomala-Ciastoch piątek 3 22 9.45-10.30
22 13.04.2018 136 Informatyka Urszula Kopaczek piątek 4 18 10.40-11.25
23 13.04.2018 dla chętnych Warsztaty – edukacja przyrodnicza E. Kinzel
A. Wójcik
piątek 9 12 16.00-16.30
24 16.04.2018 119 Język włoski Ilona Kadys poniedziałek 3 22 9.45-10.30
25 16.04.2018 dla chętnych Zabawy ruchowe M. Bolek
T. Dyduch
poniedziałek 9 sala gimnastyczna 16.00-16.30
26 18.04.2018 50 Zajęcia artystyczne Paula Barańska środa 3 6 10.00-10.40
27 18.04.2018 119 Edukacja plastyczna Agnieszka Garncarek-Owsianik środa 3 4 9.45-10.30
28 19.04.2018 136 Edukacja wczesnoszkolna Dorota Borecka czwartek 3 25 9.45-10.30
29 19.04.2018 50 Edukacja wczesnoszkolna Beata Jaroszkiewicz czwartek 4 25 10.40-11.25
30 20.04.2018 50 Język angielski Karolina                      Tomala-Ciastoch piątek 3 22 9.45-10.30
31 20.04.2018 119 Informatyka Urszula Kopaczek piątek 4 18 10.40-11.25
32 25.04.2018 50 Edukacja plastyczna Agnieszka Garncarek-Owsianik środa 3 4 9.45-10.30
33 25.04.2018 119 Edukacja wczesnoszkolna Edyta Mazgaj środa 6 23 12.50-13.30
34 26.04.2018 136 Edukacja wczesnoszkolna Beata Jaroszkiewicz czwartek 4 25 10.40-11.25
35 26.04.2018 50 Edukacja wczesnoszkolna Dorota Borecka czwartek 3 25 9.45-10.30
36 27.04.2018 50 Informatyka Urszula Kopaczek piątek 4 18 10.40-11.25
37 11.05.2018 136 Edukacja muzyka Ludmiła Zapaśnik piątek 4 21 10.40-11.25
38 11.05.2018 SP 73 -„0”
Informatyka Urszula Kopaczek piątek 4 18 10.40-11.25
39 14.05.2018 50 Język włoski Ilona Kadys poniedziałek 3 22 9.45-10.30


Powrót
Dyskoteka SU 2018  (1) Dyskoteka SU 2018  (6) Dyskoteka SU 2018  (2) Dyskoteka SU 2018  (4) Dyskoteka SU 2018  (3) Dyskoteka SU 2018  (5) Dyskoteka SU 2018  (8) Dyskoteka SU 2018  (7)

NASZA SZKOŁA W OBIEKTYWIE
SZKOŁA 16-17 (10)
« 1 z 22 »

WAŻNE LINKI:

* Ministerstwo Edukacji Narodowej 

* Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

* Departament Edukacji we Wrocławiu

Synergia-logo
Synergia-logo
W naszej szkole obowiązuje dziennik elektroniczny –  🙂 LIBRUS Synergia

Matematyczne eksperymenty - logotypy
Matematyczne eksperymenty - logotypy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Szkole Podstawowej nr 73 im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu realizowany jest projekt „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”. Projekt realizowany jest od 1 września 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku. Szczegóły realizacji projektu znajdują się pod poniższym linkiem:
http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/matematyczne_eksperymenty/o-projekcie.