START

„Odrzućmy wszystko, co nas dzieli i bierzmy wszystko, co nas łączy”
~ Generał Władysław Anders

Dane teleadresowe szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 73 im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu
50-525 WROCŁAW; ul. Gliniana 30
tel. 71 798-68-62; e-mail: sp73@wp.pl; adres strony: www.sp73.wroc.pl;
nr konta: PKO BP 32 1020 5226 0000 6802 0416 1477
Synergia-logo
Synergia-logo
W naszej szkole obowiązuje dziennik elektroniczny –  🙂 LIBRUS Synergia

10 MARCA 2017
70-lecie Szkoły Podstawowej nr 73
im. Generał Władysława Andersa we Wrocławiu

10.30 – Msza Święta w kościele pod wezwaniem św. Henryka przy ulicy Glinianej we Wrocławiu
11.30 – Uroczysta Akademia w sali gimnastycznej; – Złożenie kwiatów pod tablicą Patrona Szkoły
12.30 – 
Spotkanie w kawiarence; – Sentymentalna wyprawa w przeszłość szlakiem szkolnych zakamarków; – Wpisy do Księgi Pamiątkowej;- Spotkania Absolwentów z Nauczycielami

BIEŻĄCE INFORMACJE I AKTUALNOŚCI
LIST MEN 2017
LIST MEN 2017

Szkoła po zmianie - plakat - Dobra Szkoła
Szkoła po zmianie - plakat - Dobra Szkoła
Szanowni Rodzice! zachęcam Państwa do odwiedzenia strony internetowej www.reformaedukacji.men.gov.pl.
Można na niej znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, harmonogram prac nad wdrażaniem reformy oraz akty prawne.

Z wyrazami szacunku
Katarzyna Osieleniec-Moszczyńska
Dyrektor Szkoły
——————————————————————————————————————–

GRATULACJE DLA NAUCZYCIELI Z INSTYTUTU PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
GRATULACJE DLA NAUCZYCIELI Z INSTYTUTU PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

13-14 szkola (6)
« 1 z 6 »

   P R Z Y P O M N I E N I E
Szanowni Rodzice, Pisemny wniosek rodziców, których dzieci wymagają opieki w dniach ustawowo wolnych od zajęć dydaktycznych można składać w godzinach pracy sekretariatu szkoły najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem opieki.
Z uwagi na organizację pracy szkoły wnioski proszę składać wyłącznie w dniach zajęć dydaktycznych. Wnioski składane po terminie nie będą uwzględniane.
Nadmieniam, że w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła nie wydaje obiadów.

  DYREKTOR SZKOŁY
Katarzyna Osieleniec –Moszczyńska

Regulamin konkursu na tekst hymnu Szkoły Podstawowej nr 73 im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu ogłoszonego przez Dyrektora Szkoły w Dniu Patrona Szkoły 26 lutego 2016 r.

————————————————————————————————————————–

REJON SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 73 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA
Mapa rejonu SP 73
Mapa rejonu SP 73

Certfikat 6 - latek
Certfikat 6 - latek

Dokumenty do pobrania:

ZWOLNIENIE Z LEKCJI
USPRAWIEDLIWIENIE
TABELA DO ZESZYTU DLA KLAS IV-VI

– Nabór na indywidualne lekcje muzyki prowadzonych przez
Społeczne Ognisko Artystyczne we Wrocławiu przy ul. Glinianej 30


INFORMUJEMY, ŻE NASZA SZKOŁA OTRZYMAŁA
W RAMACH DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU
CERTYFIKAT „SZKOŁA DBAJĄCA O BEZPIECZEŃSTWO” – 11.06.2015


Drodzy Państwo, w II półroczu roku szkolnego 2014/2015 w naszej szkole przeprowadzona została przez Kuratorium Oświaty ewaluacja zewnętrzna. Rezultatem ewaluacji zewnętrznej jest uzyskanie przez placówkę Poziomu B, który oznacza wysoki stopień wypełniania wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r.

 🙂 Zobacz raport ze swojej szkoły – npseo.pl


WAŻNE LINKI:

* Ministerstwo Edukacji Narodowej 

* Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

* Departament Edukacji we Wrocławiu