START

Odrzućmy wszystko co nas dzieli i bierzmy wszystko co nas łączy…”
~ Generał Władysław Anders

Dane teleadresowe szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 73 im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu
50-525 WROCŁAW; ul. Gliniana 30

tel. 71 798-68-62; e-mail: sp73@wp.pl; adres strony: www.sp73.wroc.pl;
nr konta: PKO BP 32 1020 5226 0000 6802 0416 1477

13-14 szkola (6)
« 1 z 6 »

BIEŻĄCE INFORMACJE I AKTUALNOŚCI

Oferta ubezpieczenia „Ubezpieczenie z klasą” / 2015-2016
– Nabór na indywidualne lekcje muzyki prowadzonych przez Społeczne Ognisko Artystyczne we Wrocławiu przy ul. Glinianej 30

 Informacja dotycząca nauki pływania uczniów klas trzecich w roku szkolnym 2015/2016

Szanowni Rodzice! Zajęcia nauki pływania odbędą się od 9.09.2015 r.
Warunkiem uczestnictwa ucznia w zajęcia nauki pływania jest pisemne oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki pływania oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem dziecka w zajęciach nauki pływania. Informację te są niezbędne w celu powiadomienia rodzica w sytuacji zagrożenia zdrowia dziecka. Jednocześnie informujemy, że pierwsze zajęcia, na które przyjdą dzieci są zajęciami organizacyjnymi i dotyczyć będą organizacji i bezpieczeństwa na basenie.

OBIADY: Informujemy, że  wydawanie obiadów odbywa sie od 21 IX 2015 r.
OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC WRZESIEŃ WYNOSI: 8 DNI X 4,50 = 36,00 zł OPŁATĘ ZA OBIADY NALEŻY WPŁACAĆ NA KONTO DO 17 WRZEŚNIA 2015: PKO BP 32 1020 5226 0000 6802 0416 1477 SZKOŁA PODSTAWOWA NR73 UL. GLINIANA 30 50-525 WROCŁAW

Przypominam, że odliczeń dokonujemy tylko wtedy, kiedy nieobecność dziecka była zgłoszona do sekretariatu do godziny 9.00


INFORMUJEMY, ŻE NASZA SZKOŁA OTRZYMAŁA
W RAMACH DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU
CERTYFIKAT „SZKOŁA DBAJĄCA O BEZPIECZEŃSTWO” – 11.06.2015


Drodzy Państwo, w II półroczu roku szkolnego 2014/2015 w naszej szkole przeprowadzona została przez Kuratorium Oświaty ewaluacja zewnętrzna. Rezultatem ewaluacji zewnętrznej jest uzyskanie przez placówkę Poziomu B, który oznacza wysoki stopień wypełniania wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r.

 :-) Zobacz raport ze swojej szkoły – npseo.pl


WAŻNE LINKI:

* Ministerstwo Edukacji Narodowej 

* Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

* Departament Edukacji we Wrocławiu

* Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

* Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

* Centralna Komisja Egzaminacyjna

* Wrocław – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

* Rzecznik Praw Dziecka