START

Odrzućmy wszystko co nas dzieli i bierzmy wszystko co nas łączy…”
~ Generał Władysław Anders

Dane teleadresowe szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 73 im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu
50-525 WROCŁAW; ul. Gliniana 30
tel. 71 798-68-62; e-mail: sp73@wp.pl; adres strony: www.sp73.wroc.pl;
nr konta: PKO BP 32 1020 5226 0000 6802 0416 1477

13-14 szkola (6)
« 1 z 6 »

BIEŻĄCE INFORMACJE I AKTUALNOŚCI

P R Z Y P O M N I E N I E
Szanowni Rodzice, 
Pisemny wniosek rodziców, których dzieci wymagają opieki w dniach ustawowo wolnych od zajęć dydaktycznych można składać w godzinach pracy sekretariatu szkoły najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem opieki. Z uwagi na organizację pracy szkoły wnioski proszę składać wyłącznie w dniach zajęć dydaktycznych. Nadmieniam, że w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła nie wydaje obiadów.

      DYREKTOR SZKOŁY
Katarzyna Osieleniec –Moszczyńska

Regulamin konkursu na tekst hymnu Szkoły Podstawowej nr 73 im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu ogłoszonego przez Dyrektora Szkoły w Dniu Patrona Szkoły 26 lutego 2016 r.

W dniu 27 stycznia 2016 r. gościliśmy w naszej szkole liczną grupę przedszkolaków. Dzieci wraz z rodzicami i rodzeństwem uczestniczyły w Dniu Otwartej Szkoły. Przyszli uczniowie oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych byli zafascynowani możliwością udziału w zabawach sportowych, muzycznych, matematycznych oraz zajęciach w pracowni przyrodniczej i komputerowej. Natomiast rodzice z podziwem oglądali nowoczesne, przestronne i bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne, kolorową świetlicę, sale gimnastyczne i przyszkolne obiekty sportowe z placem zabaw dla najmłodszych uczniów.
W tym dniu była okazja do rozmów z naszymi nauczycielami, uczniami i ich rodzicami, podczas których mogliśmy opowiedzieć o naszej szkole i rozwiać wątpliwości zatroskanych rodziców przyszłych uczniów. Kameralność szkoły i życzliwa, rodzinna atmosfera, ciekawa oferta edukacyjna szkoły z tradycjami oraz jej lokalizacja – to atuty dla wielu rodziców przy wyborze przyszłej szkoły dla swojej pociechy. Przyszli uczniowie bez obaw i strachu odnaleźli się w nowej sytuacji. Na koniec nasi uczniowie z dumą i radością zaprezentowali przybyłym gościom swoje umiejętności muzyczne, wokalne i taneczne.

SZANOWNI RODZICE PRZYSZŁYCH UCZNIÓW ! Dziękując za odwiedziny naszej szkoły, deklarujemy Państwu pomoc i wsparcie, w razie pytań i wątpliwości, przy elektronicznej rekrutacji do naszej szkoły.
Z poważaniem
Dyrektor Szkoły: 
Katarzyna Osieleniec-Moszczyńska
————————————————————————————————————————–

Rekrutacja elektroniczna 2016 do szkół … – Wrocław

 ➡ Szczegółowe informacje dotyczące REKRUTACJI:

1. ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO

2. ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO

3. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2016/2017 Harmonogram dla rodziców

4. Rekrutacja do klas I 2016/2017 Harmonogram dla rodziców

REJON SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 73 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA
Mapa rejonu SP 73
Mapa rejonu SP 73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certfikat 6 - latek
Certfikat 6 - latek

SUKCESY – GRATULUJEMY!

 :-) XIV Ogólnopolski Konkurs Piosenki i Recytacji Poezji Legionowej, Żołnierskiej i Niepodległościowej organizowanym przez Związek Piłsudczyków pod Patronatem Pani Karoliny Kaczorowskiej – Małżonki ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej Ryszarda Kaczorowskiego, odbywającym się przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej, Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
I miejsce W KATEGORII WIEKOWEJ – SZKOŁY PODSTAWOWE W KATEGORII RECYTACJI – MARIANNA MŁODOŻENIAK Z KLASY VI A
Wyróżnienie
W KATEGORII WIEKOWEJ – SZKOŁY PODSTAWOWE W KATEGORII ŚPIEWU –  MAGDALENA POLAK Z KLASY V B
:-) IX Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej (Organizator SP nr 82 we Wrocławiu)
I miejsce w kategorii kl. I-III  – KRZYSZTOF  WÓJCIK z klasy II b
:-) XVIII edycja Konkursu „Mój dom, moje miasto, moja ojczyzna” zorganizowanego po raz 18. przez Zarząd Regionu i Sekcję Oświaty z okazji święta Niepodległości 11 Listopada. Hasło przewodnie konkursu brzmiało „35 lat z Solidarnością”
I miejsce W KATEGORII WIEKOWEJ – SZKOŁY PODSTAWOWE – O.KUBIAK, W.IGNASZEWSKA, A.KOSZLAGA, M. MŁODOŻENIAK Z KL. VI A
———————————————————————————————————————————————————–
:-) Drodzy Rodzice!!!
Z radością informujemy, że w wyniku wspólnych działań Rady Rodziców i społeczności szkolnej w czasie XIV Przedświątecznego Kiermaszu, który odbył się 4 grudnia 2015 r, zostały pozyskane środki w kwocie: 3772,69 zł 
Fundusz przekazany przez Radę Rodziców szkole zostanie rozdysponowany na dyskretne wsparcie dla uczniów najbardziej potrzebujących. W imieniu Rady Rodziców i Grona Pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 73 serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i współpracę.

Rada Rodziców i organizatorzy z ramienia Rady Pedagogiczne
—————————————————————————————————————————————-

Dokumenty do pobrania:

ZWOLNIENIE Z LEKCJI
USPRAWIEDLIWIENIE
TABELA DO ZESZYTU DLA KLAS IV-VI

– Nabór na indywidualne lekcje muzyki prowadzonych przez
Społeczne Ognisko Artystyczne we Wrocławiu przy ul. Glinianej 30


INFORMUJEMY, ŻE NASZA SZKOŁA OTRZYMAŁA
W RAMACH DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU
CERTYFIKAT „SZKOŁA DBAJĄCA O BEZPIECZEŃSTWO” – 11.06.2015


Drodzy Państwo, w II półroczu roku szkolnego 2014/2015 w naszej szkole przeprowadzona została przez Kuratorium Oświaty ewaluacja zewnętrzna. Rezultatem ewaluacji zewnętrznej jest uzyskanie przez placówkę Poziomu B, który oznacza wysoki stopień wypełniania wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r.

 :-) Zobacz raport ze swojej szkoły – npseo.pl


WAŻNE LINKI:

* Ministerstwo Edukacji Narodowej 

* Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

* Departament Edukacji we Wrocławiu

* Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

* Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

* Centralna Komisja Egzaminacyjna

* Wrocław – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

* Rzecznik Praw Dziecka